Revelation 9:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3089 [e]ἐλύθησαν
elythēsan
were releasedV-AIP-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
5064 [e]τέσσαρες
tessares
fourAdj-NMP
32 [e]ἄγγελοι
angeloi
angelsN-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
2090 [e]ἡτοιμασμένοι
hētoimasmenoi
having been preparedV-RPM/P-NMP
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5610 [e]ὥραν
hōran
hourN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2250 [e]ἡμέραν
hēmeran
dayN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3376 [e]μῆνα
mēna
monthN-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1763 [e]ἐνιαυτόν,
eniauton
year,N-AMS
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
615 [e]ἀποκτείνωσιν
apokteinōsin
they might killV-ASA-3P
3588 [e]τὸ
to
aArt-ANS
5154 [e]τρίτον
triton
thirdAdj-ANS
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
444 [e]ἀνθρώπων.
anthrōpōn
of mankind.N-GMP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:15 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ εἰς τὴν ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ εἰς τὴν ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί λύω ὁ τέσσαρες ἄγγελος ὁ ἑτοιμάζω εἰς ὁ ὥρα καί ἡμέρα καί μήν καί ἐνιαυτός ἵνα ἀποκτείνω ὁ τρίτος ὁ ἄνθρωπος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων

Revelation 9:15 Hebrew Bible
ויתרו ארבעה המלאכים אשר היו נכונים לשעה וליום ולחדש ולשנה להמית שלישית בני האדם׃

Revelation 9:15 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܫܬܪܝܘ ܐܪܒܥܐ ܡܠܐܟܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܫܥܬܐ ܘܠܝܘܡܐ ܘܠܝܪܚܐ ܘܠܫܢܬܐ ܕܢܩܛܠܘܢ ܬܘܠܬܐ ܕܒܢܝܢܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And the four angels, who had been prepared for the hour and day and month and year, were released, so that they would kill a third of mankind.

King James Bible
And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, for to slay the third part of men.

Holman Christian Standard Bible
So the four angels who were prepared for the hour, day, month, and year were released to kill a third of the human race.
Treasury of Scripture Knowledge

for. or, at. an hour.

Revelation 9:5,10 And to them it was given that they should not kill them, but that …

for to.

Revelation 9:18 By these three was the third part of men killed, by the fire, and …

Revelation 8:7,9,11,12 The first angel sounded, and there followed hail and fire mingled …

Links
Revelation 9:15Revelation 9:15 NIVRevelation 9:15 NLTRevelation 9:15 ESVRevelation 9:15 NASBRevelation 9:15 KJVRevelation 9:15 Bible AppsRevelation 9:15 Biblia ParalelaRevelation 9:15 Chinese BibleRevelation 9:15 French BibleRevelation 9:15 German BibleBible Hub
Revelation 9:14
Top of Page
Top of Page