Revelation 9:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]λέγοντα
legonta
sayingV-PPA-AMS
3588 [e]τῷ
to theArt-DMS
1623 [e]ἕκτῳ
hektō
sixthAdj-DMS
32 [e]ἀγγέλῳ,
angelō
angel,N-DMS
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4536 [e]σάλπιγγα
salpinga
trumpet,N-AFS
3089 [e]Λῦσον
Lyson
ReleaseV-AMA-2S
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
5064 [e]τέσσαρας
tessaras
fourAdj-AMP
32 [e]ἀγγέλους
angelous
angels,N-AMP
3588 [e]τοὺς
tous
thoseArt-AMP
1210 [e]δεδεμένους
dedemenous
having been boundV-RPM/P-AMP
1909 [e]ἐπὶ
epi
atPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
4215 [e]ποταμῷ
potamō
riverN-DMS
3588 [e]τῷ
- Art-DMS
3173 [e]μεγάλῳ
megalō
greatAdj-DMS
2166 [e]Εὐφράτῃ.
Euphratē
Euphrates.N-DMS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:14 Greek NT: Nestle 1904
λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
λέγουσαν τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγοντος τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ· Ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
λέγω ὁ ἕκτος ἄγγελος ὁ ἔχω ὁ σάλπιγξ λύω ὁ τέσσαρες ἄγγελος ὁ δέω ἐπί ὁ ποταμός ὁ μέγας Εὐφράτης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
λέγουσαν τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὅς εἴχε τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 9:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
λέγουσαν τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ ὅς εἴχε τὴν σάλπιγγα Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ

Revelation 9:14 Hebrew Bible
ויאמר למלאך הששי אשר השופר בידו התר את ארבעה המלאכים ההם האסורים על הנהר הגדול נהר פרת׃

Revelation 9:14 Aramaic NT: Peshitta
ܕܐܡܪ ܠܡܠܐܟܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܝܦܘܪܐ ܫܪܝ ܠܐܪܒܥܐ ܡܠܐܟܐ ܕܐܤܝܪܝܢ ܥܠ ܢܗܪܐ ܪܒܐ ܦܪܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
one saying to the sixth angel who had the trumpet, "Release the four angels who are bound at the great river Euphrates."

King James Bible
Saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates.

Holman Christian Standard Bible
say to the sixth angel who had the trumpet, "Release the four angels bound at the great river Euphrates."
Treasury of Scripture Knowledge

to the.

Revelation 8:2,6 And I saw the seven angels which stood before God; and to them were …

loose.

Revelation 9:15 And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, …

Revelation 16:12 And the sixth angel poured out his vial on the great river Euphrates; …

the great.

Genesis 2:14 And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goes …

2 Samuel 8:3 David smote also Hadadezer, the son of Rehob, king of Zobah, as he …

Jeremiah 51:63 And it shall be, when you have made an end of reading this book, …

Links
Revelation 9:14Revelation 9:14 NIVRevelation 9:14 NLTRevelation 9:14 ESVRevelation 9:14 NASBRevelation 9:14 KJVRevelation 9:14 Bible AppsRevelation 9:14 Biblia ParalelaRevelation 9:14 Chinese BibleRevelation 9:14 French BibleRevelation 9:14 German BibleBible Hub
Revelation 9:13
Top of Page
Top of Page