Revelation 17:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3004 [e]εἶπέν
eipen
saidV-AIA-3S
1473 [e]μοι
moi
to mePPro-D1S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
32 [e]ἄγγελος
angelos
angel,N-NMS
1223 [e]Διὰ
Dia
Because ofPrep
5101 [e]τί
ti
whyIPro-ANS
2296 [e]ἐθαύμασας;
ethaumasas
did you marvel?V-AIA-2S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
2046 [e]ἐρῶ
erō
will tellV-FIA-1S
4771 [e]σοι
soi
youPPro-D2S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3466 [e]μυστήριον
mystērion
mysteryN-ANS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1135 [e]γυναικὸς
gynaikos
woman,N-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
2342 [e]θηρίου
thēriou
beastN-GNS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
941 [e]βαστάζοντος
bastazontos
carryingV-PPA-GNS
846 [e]αὐτήν
autēn
her,PPro-AF3S
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
2192 [e]ἔχοντος
echontos
havingV-PPA-GNS
3588 [e]τὰς
tas
theArt-AFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-AFP
2776 [e]κεφαλὰς
kephalas
heads,N-AFP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
1176 [e]δέκα
deka
tenAdj-ANP
2768 [e]κέρατα.
kerata
horns.N-ANP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:7 Greek NT: Nestle 1904
καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος Διὰ τί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος Διὰ τί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος Διὰ τί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴπέν μοι ὁ ἄγγελος, Διὰ τί ἐθαύμασας; Ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικός, καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος· Διατί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί λέγω ἐγώ ὁ ἄγγελος διατί θαυμάζω ἐγώ σύ ἐρέω ὁ μυστήριον ὁ γυνή καί ὁ θηρίον ὁ βαστάζω αὐτός ὁ ἔχω ὁ ἑπτά κεφαλή καί ὁ δέκα κέρας

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος, Διὰτί ἐθαύμασας; ἐγὼ σοι ἐρῶ τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς, καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 17:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος Διὰτί ἐθαύμασας ἐγὼ σοι ἐρῶ τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα

Revelation 17:7 Hebrew Bible
ויאמר אלי המלאך למה זה השתוממת אני אמר לך את סוד האשה והחיה הנשאת אתה בעלת שבעת הראשים ועשרת הקרנים׃

Revelation 17:7 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܠܐܟܐ ܠܡܢܐ ܐܬܕܡܪܬ ܐܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܪܐܙܐ ܕܐܢܬܬܐ ܘܕܚܝܘܬܐ ܕܛܥܝܢܐ ܠܗ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܒܥܐ ܪܫܝܢ ܘܥܤܪ ܩܪܢܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And the angel said to me, "Why do you wonder? I will tell you the mystery of the woman and of the beast that carries her, which has the seven heads and the ten horns.

King James Bible
And the angel said unto me, Wherefore didst thou marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of the beast that carrieth her, which hath the seven heads and ten horns.

Holman Christian Standard Bible
Then the angel said to me, "Why are you astonished? I will tell you the secret meaning of the woman and of the beast, with the seven heads and the 10 horns, that carries her.
Treasury of Scripture Knowledge

I will. See on ver.

Revelation 17:1-6,8 And there came one of the seven angels which had the seven vials, …

Links
Revelation 17:7Revelation 17:7 NIVRevelation 17:7 NLTRevelation 17:7 ESVRevelation 17:7 NASBRevelation 17:7 KJVRevelation 17:7 Bible AppsRevelation 17:7 Biblia ParalelaRevelation 17:7 Chinese BibleRevelation 17:7 French BibleRevelation 17:7 German BibleBible Hub
Revelation 17:6
Top of Page
Top of Page