Revelation 12:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3588 [e]
theArt-NFS
3769 [e]οὐρὰ
oura
tailN-NFS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
4951 [e]σύρει
syrei
dragsV-PIA-3S
3588 [e]τὸ
to
aArt-ANS
5154 [e]τρίτον
triton
thirdAdj-ANS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
792 [e]ἀστέρων
asterōn
starsN-GMP
3588 [e]τοῦ
tou
ofArt-GMS
3772 [e]οὐρανοῦ,
ouranou
heaven,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
906 [e]ἔβαλεν
ebalen
he castV-AIA-3S
846 [e]αὐτοὺς
autous
themPPro-AM3P
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1093 [e]γῆν.
gēn
earth.N-AFS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
1404 [e]δράκων
drakōn
dragonN-NMS
2476 [e]ἕστηκεν
hestēken
standsV-RIA-3S
1799 [e]ἐνώπιον
enōpion
beforePrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
1135 [e]γυναικὸς
gynaikos
womanN-GFS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
3195 [e]μελλούσης
mellousēs
being aboutV-PPA-GFS
5088 [e]τεκεῖν,
tekein
to bring forth,V-ANA
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
5088 [e]τέκῃ
tekē
she should bring forth,V-ASA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
5043 [e]τέκνον
teknon
childN-ANS
846 [e]αὐτῆς
autēs
of herPPro-GF3S
2719 [e]καταφάγῃ.
kataphagē
he might devour.V-ASA-3S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:4 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν· καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ, τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὁ οὐρά αὐτός σύρω ὁ τρίτος ὁ ἀστήρ ὁ οὐρανός καί βάλλω αὐτός εἰς ὁ γῆ καί ὁ δράκων στήκω ἐνώπιον ὁ γυνή ὁ μέλλω τίκτω ἵνα ὅταν τίκτω ὁ τέκνον αὐτός κατεσθίω

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν· καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα, ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς. καταφάγῃ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 12:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν καὶ ὁ δράκων ἕστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ

Revelation 12:4 Hebrew Bible
וזנבו סחב מן השמים שלישית הכוכבים וישליכם ארצה ויתיצב התנין לפני האשה החלה ללדת למען בלע את בנה בלדתה׃

Revelation 12:4 Aramaic NT: Peshitta
ܘܕܘܢܒܗ ܓܪܫܐ ܠܬܘܠܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܐܪܡܝ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܬܢܝܢܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܩܕܡ ܐܢܬܬܐ ܕܥܬܝܕܐ ܕܬܐܠܕ ܕܡܐ ܕܝܠܕܬ ܢܐܟܠܝܘܗܝ ܠܒܪܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And his tail swept away a third of the stars of heaven and threw them to the earth. And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth he might devour her child.

King James Bible
And his tail drew the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth: and the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born.

Holman Christian Standard Bible
His tail swept away a third of the stars in heaven and hurled them to the earth. And the dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that when she did give birth he might devour her child.
Treasury of Scripture Knowledge

his tail.

Revelation 9:10,19 And they had tails like to scorpions, and there were stings in their …

Daniel 8:9-12 And out of one of them came forth a little horn, which waxed exceeding …

of the.

Revelation 17:18 And the woman which you saw is that great city, which reigns over …

the dragon.

Revelation 12:2 And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.

Exodus 1:16 And he said, When you do the office of a midwife to the Hebrew women, …

Matthew 2:3-16 When Herod the king had heard these things, he was troubled, and …

John 8:44 You are of your father the devil, and the lusts of your father you …

1 Peter 5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring …

Links
Revelation 12:4Revelation 12:4 NIVRevelation 12:4 NLTRevelation 12:4 ESVRevelation 12:4 NASBRevelation 12:4 KJVRevelation 12:4 Bible AppsRevelation 12:4 Biblia ParalelaRevelation 12:4 Chinese BibleRevelation 12:4 French BibleRevelation 12:4 German BibleBible Hub
Revelation 12:3
Top of Page
Top of Page