4951. σύρω (suró)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4951. σύρω (suró) — 5 Occurrences

John 21:8 V-PPA-NMS
GRK: πηχῶν διακοσίων σύροντες τὸ δίκτυον
NAS: away, dragging the net
KJV: cubits,) dragging the net
INT: cubits two hundred dragging the net

Acts 8:3 V-PPA-NMS
GRK: οἴκους εἰσπορευόμενος σύρων τε ἄνδρας
NAS: house, and dragging off men
KJV: every house, and haling men and
INT: houses entering dragged moreover men

Acts 14:19 V-IIA-3P
GRK: τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς
NAS: Paul and dragged him out of the city,
KJV: Paul, drew [him] out of
INT: Paul dragged [him] outside the

Acts 17:6 V-IIA-3P
GRK: δὲ αὐτοὺς ἔσυρον Ἰάσονα καί
NAS: When they did not find them, they [began] dragging Jason
KJV: them not, they drew Jason and
INT: moreover them they dragged Jason and

Revelation 12:4 V-PIA-3S
GRK: οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον
NAS: And his tail swept away a third
KJV: tail drew the third part
INT: tail of him drags a third

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page