Matthew 23:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]λέγετε
legete
you say,V-PIA-2P
1487 [e]Εἰ
Ei
IfConj
1510 [e]ἤμεθα
ēmetha
we had livedV-IIM-1P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]ταῖς
tais
theArt-DFP
2250 [e]ἡμέραις
hēmerais
daysN-DFP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
3962 [e]πατέρων
paterōn
fathersN-GMP
1473 [e]ἡμῶν,
hēmōn
of us,PPro-G1P
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
302 [e]ἂν
an
- Prtcl
1510 [e]ἤμεθα
ēmetha
we would have beenV-IIM-1P
846 [e]αὐτῶν
autōn
with themPPro-GM3P
2844 [e]κοινωνοὶ
koinōnoi
partakersN-NMP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
129 [e]αἵματι
haimati
bloodN-DNS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
4396 [e]προφητῶν.
prophētōn
prophets.N-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:30 Greek NT: Nestle 1904
καὶ λέγετε Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ λέγετε Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ λέγετε Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν·

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ λέγετε, Εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ λέγετε· εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ λέγετε, Εἰ ἤμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ λέγετε Εἰ ἤμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν οὐκ ἂν ἤμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν

Matthew 23:30 Hebrew Bible
ואמרתם אם היינו בימי אבותינו לא היתה ידנו עמהם לשפך דם הנביאים׃

Matthew 23:30 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܠܘ ܗܘܝܢ ܒܝܘܡܝ ܐܒܗܝܢ ܠܐ ܗܘܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗܘܢ ܫܘܬܦܐ ܒܕܡܐ ܕܢܒܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and say, 'If we had been living in the days of our fathers, we would not have been partners with them in shedding the blood of the prophets.'

King James Bible
And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.

Holman Christian Standard Bible
and you say, If we had lived in the days of our fathers, we wouldn't have taken part with them in shedding the prophets' blood.'
Treasury of Scripture Knowledge

the blood.

Matthew 23:34,35 Why, behold, I send to you prophets, and wise men, and scribes: and …

Matthew 21:35,36 And the farmers took his servants, and beat one, and killed another, …

2 Chronicles 36:15 And the LORD God of their fathers sent to them by his messengers, …

Jeremiah 2:30 In vain have I smitten your children; they received no correction: …

Links
Matthew 23:30Matthew 23:30 NIVMatthew 23:30 NLTMatthew 23:30 ESVMatthew 23:30 NASBMatthew 23:30 KJVMatthew 23:30 Bible AppsMatthew 23:30 Biblia ParalelaMatthew 23:30 Chinese BibleMatthew 23:30 French BibleMatthew 23:30 German BibleBible Hub
Matthew 23:29
Top of Page
Top of Page