Matthew 22:28
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1722 [e]ἐν
en
InPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
386 [e]ἀναστάσει
anastasei
resurrection,N-DFS
3767 [e]οὖν
oun
therefore,Conj
5101 [e]τίνος
tinos
of whichIPro-GMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-GMP
1510 [e]ἔσται
estai
will she beV-FIM-3S
1135 [e]γυνή;
gynē
wife?N-NFS
3956 [e]πάντες
pantes
AllAdj-NMP
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
2192 [e]ἔσχον
eschon
hadV-AIA-3P
846 [e]αὐτήν.
autēn
her.PPro-AF3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:28 Greek NT: Nestle 1904
ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:28 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:28 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:28 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; Πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:28 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται ἡ γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:28 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:28 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22:28 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν·

Matthew 22:28 Hebrew Bible
ועתה בתחית המתים למי מן השבעה תהיה לאשה כי לכלם היתה׃

Matthew 22:28 Aramaic NT: Peshitta
ܒܩܝܡܬܐ ܗܟܝܠ ܠܐܝܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܒܥܐ ܬܗܘܐ ܐܢܬܬܐ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܢܤܒܘܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"In the resurrection, therefore, whose wife of the seven will she be? For they all had married her."

King James Bible
Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.

Holman Christian Standard Bible
In the resurrection, therefore, whose wife will she be of the seven? For they all had married her."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Matthew 22:28Matthew 22:28 NIVMatthew 22:28 NLTMatthew 22:28 ESVMatthew 22:28 NASBMatthew 22:28 KJVMatthew 22:28 Bible AppsMatthew 22:28 Biblia ParalelaMatthew 22:28 Chinese BibleMatthew 22:28 French BibleMatthew 22:28 German BibleBible Hub
Matthew 22:27
Top of Page
Top of Page