Matthew 21:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
Kai
AndConj
2064 [e]ἐλθόντος
elthontos
having comeV-APA-GMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
2411 [e]ἱερὸν
hieron
temple,N-ANS
4334 [e]προσῆλθον
prosēlthon
cameV-AIA-3P
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
1321 [e]διδάσκοντι
didaskonti
teaching,V-PPA-DMS
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
749 [e]ἀρχιερεῖς
archiereis
chief priestsN-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
4245 [e]πρεσβύτεροι
presbyteroi
eldersAdj-NMP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2992 [e]λαοῦ
laou
people,N-GMS
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
1722 [e]Ἐν
En
ByPrep
4169 [e]ποίᾳ
poia
whatIPro-DFS
1849 [e]ἐξουσίᾳ
exousia
authorityN-DFS
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-ANP
4160 [e]ποιεῖς;
poieis
are You doing?V-PIA-2S
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
5101 [e]τίς
tis
whoIPro-NMS
4771 [e]σοι
soi
to YouPPro-D2S
1325 [e]ἔδωκεν
edōken
gaveV-AIA-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1849 [e]ἐξουσίαν
exousian
authorityN-AFS
3778 [e]ταύτην;
tautēn
this?DPro-AFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Greek NT: Nestle 1904
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθαν αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθαν / προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; Καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν, προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην

Matthew 21:23 Hebrew Bible
ויבא אל המקדש ויהי בלמדו שם ויגשו אליו ראשי הכהנים וזקני העם ויאמרו באי זו רשות אתה עשה אלה ומי נתן לך הרשות הזאת׃

Matthew 21:23 Aramaic NT: Peshitta
ܘܟܕ ܐܬܐ ܝܫܘܥ ܠܗܝܟܠܐ ܩܪܒܘ ܠܗ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܩܫܝܫܐ ܕܥܡܐ ܟܕ ܡܠܦ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܒܐܝܢܐ ܫܘܠܛܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܡܢܘ ܝܗܒ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܗܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When He entered the temple, the chief priests and the elders of the people came to Him while He was teaching, and said, "By what authority are You doing these things, and who gave You this authority?"

King James Bible
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?

Holman Christian Standard Bible
When He entered the temple complex, the chief priests and the elders of the people came up to Him as He was teaching and said, "By what authority are You doing these things? Who gave You this authority?"
Treasury of Scripture Knowledge

when.

Mark 11:27,28 And they come again to Jerusalem: and as he was walking in the temple, …

Luke 19:47,48 And he taught daily in the temple. But the chief priests and the …

Luke 20:1,2 And it came to pass, that on one of those days, as he taught the …

the chief priests.

1 Chronicles 24:1 Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; …

By what.

Exodus 2:14 And he said, Who made you a prince and a judge over us? intend you …

Acts 4:7 And when they had set them in the middle, they asked, By what power, …

Acts 7:27 But he that did his neighbor wrong thrust him away, saying, Who made …

Links
Matthew 21:23Matthew 21:23 NIVMatthew 21:23 NLTMatthew 21:23 ESVMatthew 21:23 NASBMatthew 21:23 KJVMatthew 21:23 Bible AppsMatthew 21:23 Biblia ParalelaMatthew 21:23 Chinese BibleMatthew 21:23 French BibleMatthew 21:23 German BibleBible Hub
Matthew 21:22
Top of Page
Top of Page