Matthew 16:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
4404 [e]πρωΐ
prōi
in the morning,Adv
4594 [e]Σήμερον
Sēmeron
TodayAdv
5494 [e]χειμών,
cheimōn
a storm;N-NMS
4449 [e]πυρράζει
pyrrazei
is redV-PIA-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
4768 [e]στυγνάζων
stygnazōn
being overcastV-PPA-NMS
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3772 [e]οὐρανός.
ouranos
sky.N-NMS
3588 [e]τὸ
to
TheArt-ANS
3303 [e]μὲν
men
indeedConj
4383 [e]πρόσωπον
prosōpon
appearanceN-ANS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
3772 [e]οὐρανοῦ
ouranou
skyN-GMS
1097 [e]γινώσκετε
ginōskete
you know [how]V-PIA-2P
1252 [e]διακρίνειν,
diakrinein
to discern,V-PNA
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
1161 [e]δὲ
de
butConj
4592 [e]σημεῖα
sēmeia
the signsN-ANP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2540 [e]καιρῶν
kairōn
times,N-GMP
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1410 [e]δύνασθε;
dynasthe
you are able!V-PIM/P-2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:3 Greek NT: Nestle 1904
καὶ πρωΐ Σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ πρωί Σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ πρωί Σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ πρωΐ, Σήμερον χειμών· πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. Ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ πρωΐ· σήμερον χειμών· πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός· ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ πρωΐ· σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε;]

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ πρωΐ, Σήμερον χειμών· πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός. ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ πρωΐ Σήμερον χειμών, πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ οὐρανός· ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε

Matthew 16:3 Hebrew Bible
ובבקר תאמרו היום סער כי אדמו והתקדרו השמים חנפים אתם את פני השמים ידעתם לבחן ואתות העתים לא תוכלו׃

Matthew 16:3 Aramaic NT: Peshitta
ܘܒܨܦܪܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܝܘܡܢܐ ܤܬܘܐ ܗܘ ܤܡܩܬ ܓܝܪ ܫܡܝܐ ܟܡܝܪܐܝܬ ܢܤܒܝ ܒܐܦܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܫܡܝܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܒܩܘܢ ܐܬܘܬܐ ܕܙܒܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܦܪܫܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"And in the morning, 'There will be a storm today, for the sky is red and threatening.' Do you know how to discern the appearance of the sky, but cannot discern the signs of the times?

King James Bible
And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times?

Holman Christian Standard Bible
And in the morning, Today will be stormy because the sky is red and threatening.' You know how to read the appearance of the sky, but you can't read the signs of the times.
Treasury of Scripture Knowledge

O ye.

Matthew 7:5 You hypocrite, first cast out the beam out of your own eye…

Matthew 15:7 You hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,

Matthew 22:18 But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt you me, …

Matthew 23:13 But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you shut up …

Luke 11:44 Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! for you are as graves …

Luke 13:15 The Lord then answered him, and said, You hypocrite, does not each …

the signs.

Matthew 4:23 And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, and …

Matthew 11:5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are …

1 Chronicles 12:32 And of the children of Issachar, which were men that had understanding …

Links
Matthew 16:3Matthew 16:3 NIVMatthew 16:3 NLTMatthew 16:3 ESVMatthew 16:3 NASBMatthew 16:3 KJVMatthew 16:3 Bible AppsMatthew 16:3 Biblia ParalelaMatthew 16:3 Chinese BibleMatthew 16:3 French BibleMatthew 16:3 German BibleBible Hub
Matthew 16:2
Top of Page
Top of Page