John 9:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Οἱ
Hoi
TheArt-NMP
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
1069 [e]γείτονες
geitones
neighborsN-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]οἱ
hoi
thoseArt-NMP
2334 [e]θεωροῦντες
theōrountes
having seenV-PPA-NMP
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
4386 [e]πρότερον,
proteron
before,Adj-ANS-C
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
4319 [e]προσαίτης
prosaitēs
a beggarN-NMS
1510 [e]ἦν,
ēn
he was,V-IIA-3S
3004 [e]ἔλεγον
elegon
were saying,V-IIA-3P
3756 [e]Οὐχ
Ouch
NotAdv
3778 [e]οὗτός
houtos
thisDPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
he whoArt-NMS
2521 [e]καθήμενος
kathēmenos
was sittingV-PPM/P-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4319 [e]προσαιτῶν;
prosaitōn
begging?V-PPA-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:8 Greek NT: Nestle 1904
Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον, ὅτι προσαίτης ἦν, ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον, ὅτι προσαίτης ἦν, ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν, ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 9:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς ἦν ἔλεγον Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν

John 9:8 Hebrew Bible
ויאמרו שכניו ואשר ראו אתו לפנים כי עור הוא הלא זה הוא הישב ומשאל׃

John 9:8 Aramaic NT: Peshitta
ܫܒܒܘܗܝ ܕܝܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܚܕܪ ܗܘܐ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܘ ܗܘ ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܘܚܕܪ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore the neighbors, and those who previously saw him as a beggar, were saying, "Is not this the one who used to sit and beg?"

King James Bible
The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?

Holman Christian Standard Bible
His neighbors and those who formerly had seen him as a beggar said, "Isn't this the man who sat begging?"
Treasury of Scripture Knowledge

Is not.

Ruth 1:19 So they two went until they came to Bethlehem. And it came to pass, …

1 Samuel 21:11 And the servants of Achish said to him, Is not this David the king …

sat.

1 Samuel 2:8 He raises up the poor out of the dust, and lifts up the beggar from …

Mark 10:46 And they came to Jericho: and as he went out of Jericho with his …

Luke 16:20-22 And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his …

Luke 18:35 And it came to pass, that as he was come near to Jericho, a certain …

Acts 3:2-11 And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they …

Links
John 9:8John 9:8 NIVJohn 9:8 NLTJohn 9:8 ESVJohn 9:8 NASBJohn 9:8 KJVJohn 9:8 Bible AppsJohn 9:8 Biblia ParalelaJohn 9:8 Chinese BibleJohn 9:8 French BibleJohn 9:8 German BibleBible Hub
John 9:7
Top of Page
Top of Page