John 5:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
281 [e]Ἀμὴν
amēn
Truly,Heb
281 [e]ἀμὴν
amēn
trulyHeb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
3056 [e]λόγον
logon
wordN-AMS
1473 [e]μου
mou
of MePPro-G1S
191 [e]ἀκούων
akouōn
hearing,V-PPA-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4100 [e]πιστεύων
pisteuōn
believingV-PPA-NMS
3588 [e]τῷ
the [One]Art-DMS
3992 [e]πέμψαντί
pempsanti
having sentV-APA-DMS
1473 [e]με
me
Me,PPro-A1S
2192 [e]ἔχει
echei
he hasV-PIA-3S
2222 [e]ζωὴν
zōēn
lifeN-AFS
166 [e]αἰώνιον,
aiōnion
eternalAdj-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
2920 [e]κρίσιν
krisin
judgmentN-AFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
2064 [e]ἔρχεται
erchetai
comes,V-PIM/P-3S
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3327 [e]μεταβέβηκεν
metabebēken
has passedV-RIA-3S
1537 [e]ἐκ
ek
out ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2288 [e]θανάτου
thanatou
deathN-GMS
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
2222 [e]ζωήν.
zōēn
life.N-AFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:24 Greek NT: Nestle 1904
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων, καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με, ἔχει ζωὴν αἰώνιον· καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων, καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με, ἔχει ζωὴν αἰώνιον· καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 5:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν

John 5:24 Hebrew Bible
אמן אמן אני אמר לכם השמע דברי ומאמין לשלחי יש לו חיי עולמים ולא יבא במשפט כי עבר ממות לחיים׃

John 5:24 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܫܡܥ ܡܠܬܝ ܘܡܗܝܡܢ ܠܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܘܠܕܝܢܐ ܠܐ ܐܬܐ ܐܠܐ ܫܢܝ ܠܗ ܡܢ ܡܘܬܐ ܠܚܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Truly, truly, I say to you, he who hears My word, and believes Him who sent Me, has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life.

King James Bible
Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

Holman Christian Standard Bible
"I assure you: Anyone who hears My word and believes Him who sent Me has eternal life and will not come under judgment but has passed from death to life.
Treasury of Scripture Knowledge

He that.

John 3:16,18,36 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that …

John 6:40,47 And this is the will of him that sent me, that every one which sees …

John 8:51 Truly, truly, I say to you, If a man keep my saying, he shall never see death.

John 11:26 And whoever lives and believes in me shall never die. Believe you this?

John 12:44 Jesus cried and said, He that believes on me, believes not on me, …

John 20:31 But these are written, that you might believe that Jesus is the Christ, …

Mark 16:16 He that believes and is baptized shall be saved; but he that believes …

Romans 10:11-13 For the scripture said, Whoever believes on him shall not be ashamed…

1 Peter 1:21 Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and …

1 John 5:1,11-13 Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God: and every …

and shall not.

John 10:27-30 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me…

Romans 8:1,16,17,28-30,33,34 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ …

1 Thessalonians 5:9 For God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by …

2 Thessalonians 2:13,14 But we are bound to give thanks always to God for you, brothers beloved …

1 Peter 1:5 Who are kept by the power of God through faith to salvation ready …

but.

1 John 3:14 We know that we have passed from death to life, because we love the …

Links
John 5:24John 5:24 NIVJohn 5:24 NLTJohn 5:24 ESVJohn 5:24 NASBJohn 5:24 KJVJohn 5:24 Bible AppsJohn 5:24 Biblia ParalelaJohn 5:24 Chinese BibleJohn 5:24 French BibleJohn 5:24 German BibleBible Hub
John 5:23
Top of Page
Top of Page