John 2:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3754 [e]ὅτι
hoti
becauseConj
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
5532 [e]χρείαν
chreian
needN-AFS
2192 [e]εἶχεν
eichen
He hadV-IIA-3S
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
3140 [e]μαρτυρήσῃ
martyrēsē
should testifyV-ASA-3S
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
444 [e]ἀνθρώπου·
anthrōpou
man;N-GMS
846 [e]αὐτὸς
autos
He HimselfPPro-NM3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1097 [e]ἐγίνωσκεν
eginōsken
knewV-IIA-3S
5101 [e]τί
ti
whatIPro-NNS
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
444 [e]ἀνθρώπῳ.
anthrōpō
man.N-DMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:25 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἴχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκε τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκε τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ


John 2:25 Hebrew Bible
ולא הצטרך לעדות איש על האדם כי הוא ידע מה בקרב האדם׃

John 2:25 Aramaic NT: Peshitta
ܘܠܐ ܤܢܝܩ ܗܘܐ ܕܐܢܫ ܢܤܗܕ ܠܗ ܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫ ܗܘ ܓܝܪ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܐܝܬ ܒܒܪܢܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and because He did not need anyone to testify concerning man, for He Himself knew what was in man.

King James Bible
And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.

Holman Christian Standard Bible
and because He did not need anyone to testify about man; for He Himself knew what was in man.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
John 2:25John 2:25 NIVJohn 2:25 NLTJohn 2:25 ESVJohn 2:25 NASBJohn 2:25 KJVJohn 2:25 Bible AppsJohn 2:25 Biblia ParalelaJohn 2:25 Chinese BibleJohn 2:25 French BibleJohn 2:25 German BibleBible Hub
John 2:24
Top of Page
Top of Page