John 3:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1510 [e]Ἦν
Ēn
There wasV-IIA-3S
1161 [e]δὲ
de
nowConj
444 [e]ἄνθρωπος
anthrōpos
a manN-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
5330 [e]Φαρισαίων,
Pharisaiōn
Pharisees,N-GMP
3530 [e]Νικόδημος
Nikodēmos
NicodemusN-NMS
3686 [e]ὄνομα
onoma
nameN-NNS
846 [e]αὐτῷ,
autō
to him,PPro-DM3S
758 [e]ἄρχων
archōn
a rulerN-NMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων·
Ioudaiōn
Jews;Adj-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:1 Greek NT: Nestle 1904
Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ ἄρχων τῶν Ἰουδαίων·

John 3:1 Hebrew Bible
ויהי איש אחד בתוך הפרושים ושמו נקדימון שר ליהודים׃

John 3:1 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܚܕ ܓܒܪܐ ܡܢ ܦܪܝܫܐ ܢܝܩܕܡܘܤ ܫܡܗ ܗܘܐ ܐܪܟܘܢܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now there was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews;

King James Bible
There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

Holman Christian Standard Bible
There was a man from the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews.
Treasury of Scripture Knowledge

John 3:10 Jesus answered and said to him, Are you a master of Israel, and know …

John 7:47-49 Then answered them the Pharisees, Are you also deceived…

Links
John 3:1John 3:1 NIVJohn 3:1 NLTJohn 3:1 ESVJohn 3:1 NASBJohn 3:1 KJVJohn 3:1 Bible AppsJohn 3:1 Biblia ParalelaJohn 3:1 Chinese BibleJohn 3:1 French BibleJohn 3:1 German BibleBible Hub
John 2:25
Top of Page
Top of Page