John 11:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2064 [e]Ἐλθὼν
Elthōn
Having comeV-APA-NMS
3767 [e]οὖν
oun
therefore,Conj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
2147 [e]εὗρεν
heuren
foundV-AIA-3S
846 [e]αὐτὸν
auton
him,PPro-AM3S
5064 [e]τέσσαρας
tessaras
fourAdj-AFP
2235 [e]ἤδη
ēdē
alreadyAdv
2250 [e]ἡμέρας
hēmeras
daysN-AFP
2192 [e]ἔχοντα
echonta
having beenV-PPA-AMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
3419 [e]μνημείῳ.
mnēmeiō
tomb.N-DNS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:17 Greek NT: Nestle 1904
Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ

John 11:17 Hebrew Bible
ויבא ישוע וימצאהו זה ארבעה ימים שכב בקבר׃

John 11:17 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܬܐ ܝܫܘܥ ܠܒܝܬ ܥܢܝܐ ܘܐܫܟܚ ܕܐܪܒܥܐ ܠܗ ܝܘܡܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So when Jesus came, He found that he had already been in the tomb four days.

King James Bible
Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.

Holman Christian Standard Bible
When Jesus arrived, He found that Lazarus had already been in the tomb four days.
Treasury of Scripture Knowledge

four.

John 11:39 Jesus said, Take you away the stone. Martha, the sister of him that …

John 2:19 Jesus answered and said to them, Destroy this temple, and in three …

Hosea 6:2 After two days will he revive us: in the third day he will raise …

Acts 2:27-31 Because you will not leave my soul in hell, neither will you suffer …

Links
John 11:17John 11:17 NIVJohn 11:17 NLTJohn 11:17 ESVJohn 11:17 NASBJohn 11:17 KJVJohn 11:17 Bible AppsJohn 11:17 Biblia ParalelaJohn 11:17 Chinese BibleJohn 11:17 French BibleJohn 11:17 German BibleBible Hub
John 11:16
Top of Page
Top of Page