John 1:27
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
the [One]Art-NMS
3694 [e]ὀπίσω
opisō
afterPrep
1473 [e]μου
mou
mePPro-G1S
2064 [e]ἐρχόμενος,
erchomenos
coming,V-PPM/P-NMS
3739 [e]οὗ
hou
of whomRelPro-GMS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]εἰμὶ
eimi
amV-PIA-1S
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
514 [e]ἄξιος
axios
worthyAdj-NMS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3089 [e]λύσω
lysō
I should untieV-ASA-1S
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2438 [e]ἱμάντα
himanta
strapN-AMS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GNS
5266 [e]ὑποδήματος.
hypodēmatos
sandal.N-GNS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:27 Greek NT: Nestle 1904
ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:27 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:27 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
[ὁ] ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:27 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν· οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:27 Greek NT: Greek Orthodox Church
αὐτὸς ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:27 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:27 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν· οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:27 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν· οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος

John 1:27 Hebrew Bible
הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו׃

John 1:27 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘ ܗܘ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܘܗܘܐ ܠܗ ܩܕܡܝ ܗܘ ܕܐܢܐ ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܕܐܫܪܐ ܥܪܩܐ ܕܡܤܢܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"It is He who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie."

King James Bible
He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose.

Holman Christian Standard Bible
He is the One coming after me, whose sandal strap I'm not worthy to untie."
Treasury of Scripture Knowledge

who.

John 1:15,30 John bore witness of him, and cried, saying, This was he of whom …

Acts 19:4 Then said Paul, John truly baptized with the baptism of repentance, …

whose.

Matthew 3:11 I indeed baptize you with water to repentance. but he that comes …

Mark 1:7 And preached, saying, There comes one mightier than I after me, the …

Luke 3:16 John answered, saying to them all, I indeed baptize you with water; …

Links
John 1:27John 1:27 NIVJohn 1:27 NLTJohn 1:27 ESVJohn 1:27 NASBJohn 1:27 KJVJohn 1:27 Bible AppsJohn 1:27 Biblia ParalelaJohn 1:27 Chinese BibleJohn 1:27 French BibleJohn 1:27 German BibleBible Hub
John 1:26
Top of Page
Top of Page