Galatians 1:23
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3440 [e]μόνον
monon
OnlyAdv
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
191 [e]ἀκούοντες
akouontes
hearingV-PPA-NMP
1510 [e]ἦσαν
ēsan
they wereV-IIA-3P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3588 [e]
HO
the [one]Art-NMS
1377 [e]διώκων
diōkōn
persecutingV-PPA-NMS
1473 [e]ἡμᾶς
hēmas
usPPro-A1P
4218 [e]ποτε
pote
formerly,Prtcl
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
2097 [e]εὐαγγελίζεται
euangelizetai
is preachingV-PIM-3S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4102 [e]πίστιν
pistin
faithN-AFS
3739 [e]ἥν
hēn
whichRelPro-AFS
4218 [e]ποτε
pote
oncePrtcl
4199 [e]ἐπόρθει,
eporthei
he was destroying.V-IIA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:23 Greek NT: Nestle 1904
μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:23 Greek NT: Westcott and Hort 1881
μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:23 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:23 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτέ, νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:23 Greek NT: Greek Orthodox Church
μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:23 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
μόνον δέ ἀκούω εἰμί ὅτι ὁ διώκω ἡμᾶς ποτέ νῦν εὐαγγελίζω ὁ πίστις ὅς ποτέ πορθέω

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:23 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε, νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 1:23 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι Ὁ διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει

Galatians 1:23 Hebrew Bible
רק זאת בלבד שמעו כי האיש ההוא אשר היה רדף אתנו מאז עתה הוא מבשר את האמונה אשר האבידה מלפנים׃

Galatians 1:23 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܕܗܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܪܕܦ ܗܘܐ ܠܢ ܗܫܐ ܗܐ ܡܤܒܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܡܤܚܦ ܗܘܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
but only, they kept hearing, "He who once persecuted us is now preaching the faith which he once tried to destroy."

King James Bible
But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed.

Holman Christian Standard Bible
they simply kept hearing: "He who formerly persecuted us now preaches the faith he once tried to destroy."
Treasury of Scripture Knowledge

he which.

Acts 9:13,20,26 Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, how …

1 Corinthians 15:8-10 And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time…

1 Timothy 1:13-16 Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but …

Links
Galatians 1:23Galatians 1:23 NIVGalatians 1:23 NLTGalatians 1:23 ESVGalatians 1:23 NASBGalatians 1:23 KJVGalatians 1:23 Bible AppsGalatians 1:23 Biblia ParalelaGalatians 1:23 Chinese BibleGalatians 1:23 French BibleGalatians 1:23 German BibleBible Hub
Galatians 1:22
Top of Page
Top of Page