Colossians 4:16
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]Καὶ
kai
AndConj
3752 [e]ὅταν
hotan
whenConj
314 [e]ἀναγνωσθῇ
anagnōsthē
shall be readV-ASP-3S
3844 [e]παρ’
par’
amongPrep
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
3588 [e]
theArt-NFS
1992 [e]ἐπιστολή,
epistolē
letter,N-NFS
4160 [e]ποιήσατε
poiēsate
causeV-AMA-2P
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
2994 [e]Λαοδικέων
Laodikeōn
of [the] LaodiceansN-GMP
1577 [e]ἐκκλησίᾳ
ekklēsia
churchN-DFS
314 [e]ἀναγνωσθῇ,
anagnōsthē
it may be read,V-ASP-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὴν
tēn
the [one]Art-AFS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
2993 [e]Λαοδικείας
Laodikeias
LaodiceaN-GFS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
314 [e]ἀναγνῶτε.
anagnōte
may read.V-ASA-2P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:16 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ’ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικίας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:16 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ' ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικίας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:16 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ' ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικίας / Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:16 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ’ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικαίων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:16 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ’ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:16 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὅταν ἀναγινώσκω παρά ὑμεῖς ὁ ἐπιστολή ποιέω ἵνα καί ἐν ὁ Λαοδικεύς ἐκκλησία ἀναγινώσκω καί ὁ ἐκ Λαοδίκεια ἵνα καί ὑμεῖς ἀναγινώσκω

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:16 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ’ ὑμῖν ἡ ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:16 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ' ὑμῖν ἡ ἐπιστολή ποιήσατε ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε

Colossians 4:16 Hebrew Bible
ואחרי קראם את האגרת הזאת לפניכם עשו שתקרא גם בקהל לודקיים ואת אשר ללודקיא תקראוה גם אתם׃

Colossians 4:16 Aramaic NT: Peshitta
ܘܡܐ ܕܐܬܩܪܝܬ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܠܘܬܟܘܢ ܥܒܕܘ ܕܐܦ ܒܥܕܬܐ ܕܠܕܝܩܝܐ ܬܬܩܪܐ ܘܗܝ ܕܐܬܟܬܒܬ ܡܢ ܠܕܝܩܝܐ ܩܪܐܘܗ ܐܢܬܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When this letter is read among you, have it also read in the church of the Laodiceans; and you, for your part read my letter that is coming from Laodicea.

King James Bible
And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans; and that ye likewise read the epistle from Laodicea.

Holman Christian Standard Bible
When this letter has been read among you, have it read also in the church of the Laodiceans; and see that you also read the letter from Laodicea.
Treasury of Scripture Knowledge

1 Thessalonians 5:27 I charge you by the Lord that this letter be read to all the holy brothers.

Links
Colossians 4:16Colossians 4:16 NIVColossians 4:16 NLTColossians 4:16 ESVColossians 4:16 NASBColossians 4:16 KJVColossians 4:16 Bible AppsColossians 4:16 Biblia ParalelaColossians 4:16 Chinese BibleColossians 4:16 French BibleColossians 4:16 German BibleBible Hub
Colossians 4:15
Top of Page
Top of Page