2 Corinthians 8:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1722 [e]ἐν
en
AtPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
3568 [e]νῦν
nyn
presentAdv
2540 [e]καιρῷ
kairō
time,N-DMS
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
yourPPro-G2P
4051 [e]περίσσευμα
perisseuma
abundanceN-NNS
1519 [e]εἰς
eis
[will be] forPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
1565 [e]ἐκείνων
ekeinōn
of thoseDPro-GMP
5303 [e]ὑστέρημα,
hysterēma
need,N-ANS
2443 [e]ἵνα
hina
so thatConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
1565 [e]ἐκείνων
ekeinōn
theirDPro-GMP
4051 [e]περίσσευμα
perisseuma
abundanceN-NNS
1096 [e]γένηται
genētai
may beV-ASM-3S
1519 [e]εἰς
eis
forPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
5303 [e]ὑστέρημα,
hysterēma
need,N-ANS
3704 [e]ὅπως
hopōs
so thatConj
1096 [e]γένηται
genētai
there may beV-ASM-3S
2471 [e]ἰσότης,
isotēs
equality.N-NFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:14 Greek NT: Nestle 1904
ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀλλ' ἐξ ἰσότητος ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ ὑμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα· ὅπως γένηται ἰσότης,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀλλ’ ἐξ ἰσότητος, ἕν τῷ νῦν καιρῷ τό ὑμῶν περίσσευμα εἴς τό ἐκείνων ὑστέρημά, ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα ὅπως γένηται ἰσότης

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἵνα καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ὑμῶν ὑστέρημα ὅπως γένηται ἰσότης

2 Corinthians 8:14 Hebrew Bible
למען גם יתרם יהיה למלא מחסרכם כדי להשות׃

2 Corinthians 8:14 Aramaic NT: Peshitta
ܐܠܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܗܘܘ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܝܬܝܪܘܬܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܬܗܘܐ ܠܚܤܝܪܘܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܕܐܦ ܝܬܝܪܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܬܗܘܐ ܠܚܤܝܪܘܬܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܕܬܗܘܐ ܫܘܝܘܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
at this present time your abundance being a supply for their need, so that their abundance also may become a supply for your need, that there may be equality;

King James Bible
But by an equality, that now at this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be a supply for your want: that there may be equality:

Holman Christian Standard Bible
at the present time your surplus is available for their need, so their abundance may also become available for our need, so there may be equality.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Corinthians 8:142 Corinthians 8:14 NIV2 Corinthians 8:14 NLT2 Corinthians 8:14 ESV2 Corinthians 8:14 NASB2 Corinthians 8:14 KJV2 Corinthians 8:14 Bible Apps2 Corinthians 8:14 Biblia Paralela2 Corinthians 8:14 Chinese Bible2 Corinthians 8:14 French Bible2 Corinthians 8:14 German BibleBible Hub
2 Corinthians 8:13
Top of Page
Top of Page