2 Corinthians 8:15
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2531 [e]καθὼς
kathōs
AsAdv
1125 [e]γέγραπται
gegraptai
it has been written:V-RIM/P-3S
3588 [e]
HO
HeArt-NMS
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4183 [e]πολὺ
poly
muchAdj-ANS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
4121 [e]ἐπλεόνασεν,
epleonasen
did abound,V-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
heArt-NMS
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3641 [e]ὀλίγον
oligon
littleAdj-ANS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1641 [e]ἠλαττόνησεν.
ēlattonēsen
had lack.”V-AIA-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:15 Greek NT: Nestle 1904
καθὼς γέγραπται Ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:15 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καθὼς γέγραπται Ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:15 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καθὼς γέγραπται Ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:15 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καθὼς γέγραπται, Ὁ τὸ πολύ, οὐκ ἐπλεόνασεν· καὶ ὁ τὸ ὀλίγον, οὐκ ἠλαττόνησεν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:15 Greek NT: Greek Orthodox Church
καθὼς γέγραπται· ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασε, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησε.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:15 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καθὼς γέγραπται, ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν, καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:15 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καθὼς γέγραπται, Ὁ τὸ πολὺ, οὐκ ἐπλεόνασε· καὶ ὁ τὸ ὀλίγον, οὐκ ἠλαττόνησε.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8:15 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καθὼς γέγραπται Ὁ τὸ πολὺ οὐκ ἐπλεόνασεν καὶ ὁ τὸ ὀλίγον οὐκ ἠλαττόνησεν

2 Corinthians 8:15 Hebrew Bible
ככתוב לא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר׃

2 Corinthians 8:15 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܕܗܘ ܕܐܤܓܝ ܫܩܠ ܠܐ ܐܬܝܬܪ ܠܗ ܘܗܘ ܕܩܠܝܠ ܫܩܠ ܠܐ ܐܬܒܨܪ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
as it is written, "HE WHO gathered MUCH DID NOT HAVE TOO MUCH, AND HE WHO gathered LITTLE HAD NO LACK."

King James Bible
As it is written, He that had gathered much had nothing over; and he that had gathered little had no lack.

Holman Christian Standard Bible
As it has been written: The person who gathered much did not have too much, and the person who gathered little did not have too little.
Treasury of Scripture Knowledge

Exodus 16:18 And when they did mete it with an omer, he that gathered much had …

Luke 22:35 And he said to them, When I sent you without purse, and money, and …

Links
2 Corinthians 8:152 Corinthians 8:15 NIV2 Corinthians 8:15 NLT2 Corinthians 8:15 ESV2 Corinthians 8:15 NASB2 Corinthians 8:15 KJV2 Corinthians 8:15 Bible Apps2 Corinthians 8:15 Biblia Paralela2 Corinthians 8:15 Chinese Bible2 Corinthians 8:15 French Bible2 Corinthians 8:15 German BibleBible Hub
2 Corinthians 8:14
Top of Page
Top of Page