1 Corinthians 14:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1437 [e]ἐὰν
ean
IfConj
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3361 [e]μὴ
notAdv
1492 [e]εἰδῶ
eidō
I knowV-RSA-1S
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1411 [e]δύναμιν
dynamin
powerN-AFS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
5456 [e]φωνῆς,
phōnēs
sound,N-GFS
1510 [e]ἔσομαι
esomai
I will beV-FIM-1S
3588 [e]τῷ
to the [one]Art-DMS
2980 [e]λαλοῦντι
lalounti
speakingV-PPA-DMS
915 [e]βάρβαρος
barbaros
a foreigner,Adj-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
2980 [e]λαλῶν
lalōn
speakingV-PPA-NMS
1722 [e]ἐν
en
toPrep
1473 [e]ἐμοὶ
emoi
mePPro-D1S
915 [e]βάρβαρος.
barbaros
a foreigner.Adj-NMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:11 Greek NT: Nestle 1904
ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος, καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος, καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν οὖν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς ἔσομαι τῷ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος

1 Corinthians 14:11 Hebrew Bible
לכן אם אינני ידע פשר הקול אהיה נכרי בעיני המדבר והמדבר יהיה נכרי בעיני׃

1 Corinthians 14:11 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܚܝܠܗ ܕܩܠܐ ܗܘܐ ܐܢܐ ܠܝ ܒܪܒܪܝܐ ܠܗܘ ܕܡܡܠܠ ܘܐܦ ܗܘ ܕܡܡܠܠ ܗܘܐ ܠܗ ܠܝ ܒܪܒܪܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
If then I do not know the meaning of the language, I will be to the one who speaks a barbarian, and the one who speaks will be a barbarian to me.

King James Bible
Therefore if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian, and he that speaketh shall be a barbarian unto me.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker will be a foreigner to me.
Treasury of Scripture Knowledge

I shall.

1 Corinthians 14:21 In the law it is written, With men of other tongues and other lips …

Acts 28:2,4 And the barbarous people showed us no little kindness: for they kindled …

Romans 1:14 I am debtor both to the Greeks, and to the Barbarians; both to the …

Colossians 3:11 Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, …

Links
1 Corinthians 14:111 Corinthians 14:11 NIV1 Corinthians 14:11 NLT1 Corinthians 14:11 ESV1 Corinthians 14:11 NASB1 Corinthians 14:11 KJV1 Corinthians 14:11 Bible Apps1 Corinthians 14:11 Biblia Paralela1 Corinthians 14:11 Chinese Bible1 Corinthians 14:11 French Bible1 Corinthians 14:11 German BibleBible Hub
1 Corinthians 14:10
Top of Page
Top of Page