1 Corinthians 12:24
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]τὰ
ta
- Art-NNP
1161 [e]δὲ
de
andConj
2158 [e]εὐσχήμονα
euschēmona
the presentable [parts]Adj-NNP
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of us,PPro-G1P
3756 [e]οὐ
ou
noAdv
5532 [e]χρείαν
chreian
needN-AFS
2192 [e]ἔχει.
echei
have.V-PIA-3S
235 [e]Ἀλλὰ
alla
ButConj
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]θεὸς
theos
GodN-NMS
4786 [e]συνεκέρασεν
synekerasen
has composedV-AIA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4983 [e]σῶμα,
sōma
body,N-ANS
3588 [e]τῷ
to the [parts]Art-DNS
5302 [e]ὑστερουμένῳ
hysteroumenō
being deficientV-PPM/P-DNS
4053 [e]περισσοτέραν
perissoteran
more abundantAdj-AFS-C
1325 [e]δοὺς
dous
having givenV-APA-NMS
5092 [e]τιμήν,
timēn
honor,N-AFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:24 Greek NT: Nestle 1904
τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:24 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:24 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:24 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει· ἀλλ’ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστεροῦντι περισσοτέραν δοὺς τιμήν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:24 Greek NT: Greek Orthodox Church
τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλ’ ὁ Θεὸς συνεκέρασε τὸ σῶμα, τῷ ὑστεροῦντι περισσοτέραν δοὺς τιμήν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:24 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:24 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει· ἀλλ’ ὁ Θεὸς συνεκέρασε τὸ σῶμα, τῷ ὑστερουντι περισσοτέραν δοὺς τιμήν,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:24 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει ἀλλ' ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα τῷ ὑστερουντι περισσοτέραν δοὺς τιμήν

1 Corinthians 12:24 Hebrew Bible
כי ההגונים לנו אינם צריכים לזאת אבל האלהים מזג ככה את הגוף שנתן כבוד יותר לגרוע׃

1 Corinthians 12:24 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܗܕܡܐ ܕܐܝܬ ܒܢ ܕܡܝܩܪܝܢ ܠܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗܘܢ ܐܝܩܪܐ ܐܠܗܐ ܓܝܪ ܡܙܓܗ ܠܦܓܪܐ ܘܝܗܒ ܐܝܩܪܐ ܝܬܝܪܐ ܠܗܕܡܐ ܐܝܢܐ ܕܙܥܘܪ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
whereas our more presentable members have no need of it. But God has so composed the body, giving more abundant honor to that member which lacked,

King James Bible
For our comely parts have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that part which lacked:

Holman Christian Standard Bible
But our presentable parts have no need of clothing. Instead, God has put the body together, giving greater honor to the less honorable,
Treasury of Scripture Knowledge

Genesis 2:25 And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.

Genesis 3:11 And he said, Who told you that you were naked? Have you eaten of …

Links
1 Corinthians 12:241 Corinthians 12:24 NIV1 Corinthians 12:24 NLT1 Corinthians 12:24 ESV1 Corinthians 12:24 NASB1 Corinthians 12:24 KJV1 Corinthians 12:24 Bible Apps1 Corinthians 12:24 Biblia Paralela1 Corinthians 12:24 Chinese Bible1 Corinthians 12:24 French Bible1 Corinthians 12:24 German BibleBible Hub
1 Corinthians 12:23
Top of Page
Top of Page