1 Corinthians 12:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3361 [e]μὴ
notAdv
1510 [e]
ē
there should beV-PSA-3S
4978 [e]σχίσμα
schisma
divisionN-NNS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
4983 [e]σώματι,
sōmati
body,N-DNS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
846 [e]αὐτὸ
auto
samePPro-AN3S
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
forPrep
240 [e]ἀλλήλων
allēlōn
one anotherRecPro-GMP
3309 [e]μεριμνῶσιν
merimnōsin
should have concern,V-PSA-3P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
3196 [e]μέλη.
melē
members.N-NNP

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:25 Greek NT: Nestle 1904
ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσι / μεριμνῶσιν τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
ἵνα μὴ ᾖ σχίσματα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τὰ μέλη·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἵνα μὴ ᾖ σχίσματα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τὰ μέλη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη

1 Corinthians 12:25 Hebrew Bible
למען לא תהיה מחלקת בגוף כי אם ידאגו כל האברים יחד זה לזה׃

1 Corinthians 12:25 Aramaic NT: Peshitta
ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܦܠܓܘܬܐ ܒܦܓܪܐ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܐ ܫܘܝܐܝܬ ܚܕ ܥܠ ܚܕ ܢܗܘܘܢ ܝܨܦܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
so that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another.

King James Bible
That there should be no schism in the body; but that the members should have the same care one for another.

Holman Christian Standard Bible
so that there would be no division in the body, but that the members would have the same concern for each other.
Treasury of Scripture Knowledge

there.

1 Corinthians 1:10-12 Now I beseech you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, …

1 Corinthians 3:3 For you are yet carnal: for whereas there is among you envying, and …

John 17:21-26 That they all may be one; as you, Father, are in me, and I in you, …

2 Corinthians 13:11 Finally, brothers, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of …

schism. or, division. the same.

2 Corinthians 7:12 Why, though I wrote to you, I did it not for his cause that had done …

2 Corinthians 8:16 But thanks be to God, which put the same earnest care into the heart …

Links
1 Corinthians 12:251 Corinthians 12:25 NIV1 Corinthians 12:25 NLT1 Corinthians 12:25 ESV1 Corinthians 12:25 NASB1 Corinthians 12:25 KJV1 Corinthians 12:25 Bible Apps1 Corinthians 12:25 Biblia Paralela1 Corinthians 12:25 Chinese Bible1 Corinthians 12:25 French Bible1 Corinthians 12:25 German BibleBible Hub
1 Corinthians 12:24
Top of Page
Top of Page