Psalmi 80
Romanian: Cornilescu
1(Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat ca şi ,,Crinii mărturiei``. Un psalm al lui Asaf.) Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care şezi pe heruvimi!

2Trezeşte-Ţi puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin şi Manase, şi vino în ajutorul nostru!

3Ridică-ne, Dumnezeule, fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!

4Doamne, Dumnezeul oştirilor, pînă cînd Te vei mînia, cu toată rugăciunea poporului Tău?

5Îi hrăneşti cu o pîne de lacrămi, şi -i adăpi cu lacrămi din plin.

6Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noştri, şi vrăjmaşii noştri rîd de noi între ei.

7Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor! Fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!

8Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri, şi ai sădit -o.

9Ai făcut loc înaintea ei: şi ea a dat rădăcini şi a umplut ţara.

10Munţii erau acoperiţi de umbra ei, şi ramurile ei erau ca nişte cedri ai lui Dumnezeu.

11Îşi întindea mlădiţele pînă la mare, şi lăstarii pînă la Rîu.

12Pentruce i-ai rupt gardul acum, de -o jăfuiesc toţi trecătorii?

13O rîmă mistreţul din pădure, şi o mănîncă fiarele cîmpului.

14Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te iarăş! Priveşte din cer, şi vezi! Cercetează via aceasta!

15Ocroteşte ce a sădit dreapta Ta, şi pe fiul, pe care Ţi l-ai ales!...

16Ea este arsă de foc, este tăiată! De mustrarea Feţei Tale, ei pier!

17Mîna Ta să fie peste omul dreptei Tale, peste fiul omului, pe care Ţi l-ai ales!

18Şi atunci nu ne vom mai depărta de Tine. Înviorează-ne iarăş, şi vom chema Numele Tău.

19Doamne, Dumnezeul oştirilor, ridică-ne iarăş! Fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 79
Top of Page
Top of Page