Psalmi 22
Romanian: Cornilescu
1(Către mai marele cîntăreţilor. Se cîntă ca ,,cerboaica zorilor``. Un psalm al lui David.) Dumnezeule! Dumnezeule! Pentruce m'ai părăsit, şi pentruce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără s'asculţi plîngerile mele?

2Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi: strig şi noaptea, şi tot n'am odihnă.

3Totuş Tu eşti Cel Sfînt, şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel.

4În Tine se încredeau părinţii noştri: se încredeau, şi -i izbăveai.

5Strigau către Tine, şi erau scăpaţi; se încredeau în Tine, şi nu rămîneau de ruşine.

6Dar eu sînt vierme, nu om, am ajuns de ocara oamenilor şi dispreţuit de popor.

7Toţi ceice mă văd îşi bat joc de mine, îşi deschid gura, dau din cap şi zic:

8,,S'a încrezut în Domnul! Să -l mîntuiască Domnul, să -l izbăvească, fiindcă -l iubeşte!`` -

9Da, Tu m'ai scos din pîntecele mamei, m'ai pus la adăpost de orice grijă la ţîţele mamei mele;

10de cînd eram la sînul mamei, am fost supt paza Ta, din pîntecele mamei ai fost Dumnezeul meu.

11Nu Te depărta de mine, căci s'apropie necazul, şi nimeni nu-mi vine în ajutor.

12O mulţime de tauri sînt împrejurul meu, nişte tauri din Basan mă înconjoară.

13Îşi deschid gura împotriva mea, ca un leu, care sfîşie şi răcneşte.

14Am ajuns ca apa, care se scurge, şi toate oasele mi se despart; mi s'a făcut inima ca ceara, şi se topeşte înlăuntrul meu.

15Mi se usucă puterea ca lutul, şi mi se lipeşte limba de cerul gurii: m'ai adus în ţărîna morţii.

16Căci nişte cîni mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau tîrcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mînile şi picioarele:

17toate oasele aş putea să mi le număr. Ei, însă, pîndesc şi mă privesc;

18îşi împart hainele mele între ei, şi trag la sorţ pentru cămaşa mea.

19Dar Tu, Doamne, nu Te depărta! Tu, Tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu!

20Scapă-mi sufletul de sabie, şi viaţa din ghiarele cînilor!

21Scapă-mă din gura leului, şi scoate-mă din coarnele bivolului!

22Voi vesti Numele Tău fraţilor mei, şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.

23Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi -L! Voi toţi, sămînţa lui Iacov, slăviţi -L! Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămînţa lui Israel!

24Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit, şi nu-Şi ascunde Faţa de el, ci îl ascultă cînd strigă către El.

25În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele: şi-mi voi împlini juruinţele în faţa celor ce se tem de Tine.

26Cei săraci vor mînca şi se vor sătura, ceice caută pe Domnul, Îl vor lăuda: veselă să vă fie inima pe vecie!

27Toate marginile pămîntului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul: toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta.

28Căci a Domnului este împărăţia: El stăpîneşte peste neamuri.

29Toţi cei puternici de pe pămînt vor mînca şi se vor închina şi ei; înaintea Lui se vor pleca toţi ceice se pogoară în ţărînă, ceice nu pot să-şi păstreze viaţa.

30O sămînţă de oameni li va sluji; şi se va vorbi despre Domnul către ceice vor veni după ei.

31Aceştia vor veni şi vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naşte.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 21
Top of Page
Top of Page