Psalmi 147
Romanian: Cornilescu
1Lăudaţi pe Domnul! Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut, şi se cuvine să -L lăudăm.

2Domnul zideşte iarăş Ierusalimul, strînge pe surghiuniţii lui Israel;

3tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile.

4El socoteşte numărul stelelor, şi le dă nume la toate.

5Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini.

6Domnul sprijineşte pe cei nenorociţi, şi doboară pe cei răi la pămînt.

7Cîntaţi Domnului cu mulţămiri, lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu arfa!

8El acopere cerul cu nori, pregăteşte ploaia pentru pămînt, şi face să răsară iarba pe munţi.

9El dă hrană vitelor, şi puilor corbului cînd strigă.

10Nu de puterea calului Se bucură El, nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele omului.

11Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El, pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.

12Laudă pe Domnul, Ierusalime, laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!

13Căci El întăreşte zăvoarele porţilor, El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău;

14El dă pace ţinutului tău, şi te satură cu cel mai bun grîu

15El Îşi trimete poruncile pe pămînt, Cuvîntul Lui aleargă cu iuţeală mare.

16El dă zăpada ca lîna, El presară bruma albă ca cenuşa;

17El Îşi asvîrle ghiaţa în bucăţi; cine poate sta înaintea frigului Său?

18El Îşi trimete Cuvîntul Său, şi le topeşte; pune să sufle vîntul Lui, şi apele curg.

19El descopere lui Iacov Cuvîntul Său, lui Israel legile şi poruncile Sale.

20El n -a lucrat aşa cu toate neamurile, şi ele nu cunosc poruncile Lui. Lăudaţi pe Domnul!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 146
Top of Page
Top of Page