Psalmi 148
Romanian: Cornilescu
1Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi -L în locurile cele înalte!

2Lăudaţi -L toţi îngerii Lui! Lăudaţi -L, toate oştirile Lui!

3Lăudaţi -L, soare şi lună, lăudaţi -L, toate stelele luminoase!

4Lăudaţi -L, cerurile cerurilor, şi voi, ape, cari sînteţi mai pe sus de ceruri!

5Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit şi au fost făcute,

6le -a întărit pe veci de veci; le -a dat legi, şi nu le va călca.

7Lăudaţi pe Domnul de jos de pe pămînt, balauri de mare, şi adîncuri toate;

8foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vînturi năpraznice, cari împliniţi poruncile Lui,

9munţi şi dealuri toate, pomi roditori, şi cedri toţi,

10fiare şi vite toate, tîrîtoare şi păsări înaripate,

11împăraţi ai pămîntului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pămîntului,

12tineri şi tinere, bătrîni şi copii!

13Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele Lui este înălţat: măreţia Lui este mai pe sus de pămînt şi ceruri.

14El a înalţat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă pentru toţi credincioşii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lîngă El. Lăudaţi pe Domnul!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 147
Top of Page
Top of Page