Psalmi 149
Romanian: Cornilescu
1Lăudaţi pe Domnul! Cîntaţi Domnului o cîntare nouă, cîntaţi laudele Lui în adunarea credincioşilor Lui!

2Să se bucure Israel de Cel ce l -a făcut, să se veselească fiii Sionului de Împăratul lor!

3Să laude Numele Lui cu jocuri, să -L laude cu toba şi cu arfa!

4Căci Domnul are plăcere de poporul Său, şi slăveşte pe cei nenorociţi, mîntuindu -i.

5Să salte de bucurie credincioşii Lui îmbrăcaţi în slavă, să scoată strigăte de bucurie în aşternutul lor!

6Laudele lui Dumnezeul să fie în gura lor, şi sabia cu două tăişuri în mîna lor,

7ca să facă răzbunare asupra neamurilor, şi să pedepsească popoarele;

8să lege pe împăraţii lor cu lanţuri, şi pe mai marii lor cu obezi de fer,

9ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă! Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Lui. Lăudaţi pe Domnul!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 148
Top of Page
Top of Page