Psalmi 103
Romanian: Cornilescu
1Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvinteze Numele Lui cel sfînt!

2Binecuvintează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!

3El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate boalele tale;

4El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;

5El îţi satură de bunătăţi bătrîneţa, şi te face să întinereşti iarăş ca vulturul.

6Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.

7El Şi -a arătat căile Sale lui Moise, şi lucrările Sale copiilor lui Israel.

8Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător si bogat în bunătate.

9El nu Se ceartă fără încetare, şi nu ţine mînia pe vecie.

10Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.

11Ci cît sînt de sus cerurile faţă de pămînt, atît este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;

12cît este de departe răsăritul de apus, atît de mult depărtează El fărădelegile noastre dela noi.

13Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură domnul de ceice se tem de El.

14Căci El ştie din ce sîntem făcuţi; Îşi aduce aminte că sîntem ţărînă.

15Omul! zilele lui sînt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe cîmp.

16Cînd trece un vînt peste ea, nu mai este, şi locul pe care -l cuprindea, n'o mai cunoaşte.

17Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru ceice se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,

18pentru ceice păzesc legămîntul Lui, şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.

19Domnul Şi -a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpîneşte peste tot.

20Binecuvîntaţi pe Domnul, îngerii Lui, cari sînteţi tari în putere, cari împliniţi poruncile Lui, şi cari ascultaţi de glasul cuvîntului Lui.

21Binecuvîntaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, cari faceţi voia Lui!

22Binecuvîntaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpînirii Lui! Binecuvintează, suflete, pe Domnul!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 102
Top of Page
Top of Page