Proverbe 7
Romanian: Cornilescu
1Fiule, păstrează cuvintele mele, şi ţine la tine sfaturile mele.

2Ţine sfaturile mele, şi vei trăi; păzeşte învăţăturile mele ca lumina ochilor.

3Leagă-le la degete, scrie-le pe tăbliţa inimii tale.

4Zi înţelepciunii: ,,Tu eşti sora mea!`` Şi numeşte priceperea prietena ta, -

5ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuinţează cuvinte ademenitoare.

6Stăteam la fereastra casei mele, şi mă uitam prin zăbrele.

7Am zărit printre cei neîncercaţi, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte.

8Trecea pe uliţă, la colţul unde stătea una din aceste străine, şi a apucat pe calea care ducea spre locuinţa ei.

9Era în amurg, seara, în noaptea neagră şi întunecoasă.

10Şi, iată că, i -a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă şi cu inima şireată.

11Era bună de gură şi fără astîmpăr; picioarele nu -i puteau sta acasă:

12cînd în uliţă, cînd în pieţe, pela toate colţurile stătea la pîndă.

13Ea l -a îmbrăţişat şi l -a sărutat, şi cu o faţă fără ruşine i -a zis:

14,,Eram datoare cu o jertfă de mulţămire, azi mi-am împlinit juruinţele.

15De aceea ţi-am ieşit înainte, să te caut, şi te-am şi găsit.

16Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu aşternut de pînzeturi din Egipt;

17mi-am stropit aşternutul cu smirnă, aloe şi scorţişoară.

18Vino, să ne îmbătăm de dragoste pînă dimineaţă, să ne desfătăm cu desmierdări!

19Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într'o călătorie lungă,

20a luat cu el sacul cu bani, şi nu se va întoarce acasă decît la luna nouă.``

21Tot vorbindu -i, ea l -a ademenit, şi l -a atras cu buzele ei ademenitoare.

22De odată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă,

23ca pasărea care dă buzna în laţ, fără să ştie că o va costa viaţa, pînă ce săgeata îi străpunge ficatul.

24Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, şi luaţi aminte la cuvintele gurii mele.

25Să nu ţi se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei.

26Căci ea a făcut să cadă multe jertfe, şi mulţi sînt cei pe cari i -a ucis ea.

27Casa ei este drumul spre locuinţa morţilor, drumul care pogoară spre locaşurile morţii.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Proverbs 6
Top of Page
Top of Page