Galatians 4:27
New International Version
For it is written: "Be glad, barren woman, you who never bore a child; shout for joy and cry aloud, you who were never in labor; because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband."

New Living Translation
As Isaiah said, "Rejoice, O childless woman, you who have never given birth! Break into a joyful shout, you who have never been in labor! For the desolate woman now has more children than the woman who lives with her husband!"

English Standard Version
For it is written, “Rejoice, O barren one who does not bear; break forth and cry aloud, you who are not in labor! For the children of the desolate one will be more than those of the one who has a husband.”

Berean Study Bible
For it is written: “Rejoice, O barren woman, who bears no children; break forth and cry aloud, you who have never travailed; because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband.”

New American Standard Bible
For it is written, "REJOICE, BARREN WOMAN WHO DOES NOT BEAR; BREAK FORTH AND SHOUT, YOU WHO ARE NOT IN LABOR; FOR MORE NUMEROUS ARE THE CHILDREN OF THE DESOLATE THAN OF THE ONE WHO HAS A HUSBAND."

King James Bible
For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; break forth and cry, thou that travailest not: for the desolate hath many more children than she which hath an husband.

Holman Christian Standard Bible
For it is written: Rejoice, childless woman, who does not give birth. Burst into song and shout, you who are not in labor, for the children of the desolate are many, more numerous than those of the woman who has a husband.

International Standard Version
For it is written, "Rejoice, you childless woman, who cannot give birth to any children! Break into song and shout, you who feel no pains of childbirth! For the children of the deserted woman are more numerous than the children of the woman who has a husband."

NET Bible
For it is written: "Rejoice, O barren woman who does not bear children; break forth and shout, you who have no birth pains, because the children of the desolate woman are more numerous than those of the woman who has a husband."

Aramaic Bible in Plain English
For it is written: “Rejoice, barren one, she who does not bear, triumph and shout, she who does not give birth, because the children of the desolate have increased more than the children of a wife.”

GOD'S WORD® Translation
Scripture says: "Rejoice, women who cannot get pregnant, who cannot give birth to any children! Break into shouting, those who feel no pains of childbirth! Because the deserted woman will have more children than the woman who has a husband."

Jubilee Bible 2000
For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; break forth into praise and cry, thou that travailest not: for the desolate has many more children than she who has a husband.

King James 2000 Bible
For it is written, Rejoice, you barren that bear not; break forth and cry, you that travail not: for the desolate has many more children than she who has a husband.

American King James Version
For it is written, Rejoice, you barren that bore not; break forth and cry, you that travail not: for the desolate has many more children than she which has an husband.

American Standard Version
For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; Break forth and cry, thou that travailest not: For more are the children of the desolate than of her that hath the husband.

Douay-Rheims Bible
For it is written: Rejoice, thou barren, that bearest not: break forth and cry, thou that travailest not: for many are the children of the desolate, more than of her that hath a husband.

Darby Bible Translation
For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; break out and cry, thou that travailest not; because the children of the desolate are more numerous than [those] of her that has a husband.

English Revised Version
For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; Break forth and cry, thou that travailest not: For more are the children of the desolate than of her which hath the husband.

Webster's Bible Translation
For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; break forth and cry, thou that travailest not: for the desolate hath many more children than she who hath a husband.

Weymouth New Testament
For it is written, "Rejoice, thou barren woman that bearest not, break forth into a joyful cry, thou that dost not travail with child. For the desolate woman has many children--more indeed than she who has the husband."

World English Bible
For it is written, "Rejoice, you barren who don't bear. Break forth and shout, you that don't travail. For more are the children of the desolate than of her who has a husband."

Young's Literal Translation
for it hath been written, 'Rejoice, O barren, who art not bearing; break forth and cry, thou who art not travailing, because many are the children of the desolate -- more than of her having the husband.'

Galasiërs 4:27 Afrikaans PWL
want daar is geskryf: “Verbly jou, onvrugbare wat nie voortbring nie! Breek uit en roep, jy wat geen geboortepyne het nie, want die kinders van die verlatene is meer as van haar wat begunstig is!”

Galatasve 4:27 Albanian
Sepse është shkruar: ''Gëzohu ti, o shterpë, që nuk lind! Shpërthe dhe klith, ti që nuk i provon dhembjet e lindjes, sepse bijtë e së braktisurës do të jenë më të shumtë se të asaj që e kishte burrin''.

ﻏﻼﻃﻲ 4:27 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم تلد. اهتفي واصرخي ايتها التي لم تتمخض فان اولاد الموحشة اكثر من التي لها زوج.

ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻՆ 4:27 Armenian (Western): NT
Արդարեւ գրուած է. «Ուրախացի՛ր, չծնանող ամո՛ւլ. պոռթկա՛ ցնծութեամբ եւ գոչէ՛, երկունքի ցաւ չքաշո՛ղ. որովհետեւ լքեալին զաւակները շա՛տ աւելի են՝ քան ամուսին ունեցողին զաւակները»:

Galatianoetara. 4:27 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen scribatua da, Alegueradi steril ertzen ezaicená: dendadi eta heyagora eguin ertzeco penan ezaicená: ecen guehiago ditun vtziaren haourrac ecen ez senhardunarenac.

De Gäletn 4:27 Bavarian
Es steet ja in dyr Schrift: "Freu di, du Unfruchtbare, wost nie geborn haast, brich in Jubl aus und juchetz, du, wost nie in Wee'n laagst! Denn männig Kinder haat de Ainsame, meerer wie dö, wo mit irn Man beinand ist."

Галатяни 4:27 Bulgarian
защото е писано: "Весели се, неплодна, която не раждаш; Възгласи и извикай, ти, която не си била в родилни болки, Защото повече са чадата на самотната, нежели чадата на омъжената".

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因為經上記著:「不能生育、沒有生產的女子啊,你要歡喜!沒有經歷臨產陣痛的女子啊,你要放聲呼喊!因為沒有丈夫的女子,比有丈夫的女子有更多的兒女。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
因为经上记着:“不能生育、没有生产的女子啊,你要欢喜!没有经历临产阵痛的女子啊,你要放声呼喊!因为没有丈夫的女子,比有丈夫的女子有更多的儿女。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
因為經上記著:「不懷孕不生養的,你要歡樂!未曾經過產難的,你要高聲歡呼!因為沒有丈夫的,比有丈夫的兒女更多。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
因为经上记着:“不怀孕不生养的,你要欢乐!未曾经过产难的,你要高声欢呼!因为没有丈夫的,比有丈夫的儿女更多。”

加 拉 太 書 4:27 Chinese Bible: Union (Traditional)
因 為 經 上 記 著 : 不 懷 孕 、 不 生 養 的 , 你 要 歡 樂 ; 未 曾 經 過 產 難 的 , 你 要 高 聲 歡 呼 ; 因 為 沒 有 丈 夫 的 , 比 有 丈 夫 的 兒 女 更 多 。

加 拉 太 書 4:27 Chinese Bible: Union (Simplified)
因 为 经 上 记 着 : 不 怀 孕 、 不 生 养 的 , 你 要 欢 乐 ; 未 曾 经 过 产 难 的 , 你 要 高 声 欢 呼 ; 因 为 没 有 丈 夫 的 , 比 有 丈 夫 的 儿 女 更 多 。

Poslanica Galaæanima 4:27 Croatian Bible
Pisano je doista: Kliči, nerotkinjo, koja ne rađaš, podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove! Jer osamljena više djece ima negoli udana.

Galatským 4:27 Czech BKR
Nebo psáno jest: Vesel se neplodná, kteráž nerodíš, vykřikni a zvolej, kteráž nepracuješ ku porodu; nebo ta opuštěná mnoho má synů, více nežli ta, kteráž má muže.

Galaterne 4:27 Danish
Thi der er skrevet: »Fryd dig, du ufrugtbare, du, som ikke føder! bryd ud og raab, du, som ikke har Fødselsveer! thi mange ere den enliges Børn fremfor hendes, som har Manden.«

Galaten 4:27 Dutch Staten Vertaling
Want er is geschreven: Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft.

Nestle Greek New Testament 1904
γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

Westcott and Hort 1881
γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

RP Byzantine Majority Text 2005
γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα, ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

Greek Orthodox Church 1904
γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

Tischendorf 8th Edition
γράφω γάρ εὐφραίνω στείρος ὁ οὐ τίκτω ῥήγνυμι καί βοάω ὁ οὐ ὠδίνω ὅτι πολύς ὁ τέκνον ὁ ἔρημος μᾶλλον ἤ ὁ ἔχω ὁ ἀνήρ

Scrivener's Textus Receptus 1894
γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

Stephanus Textus Receptus 1550
γέγραπται γάρ Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
γεγραπται γαρ ευφρανθητι στειρα η ου τικτουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα της ερημου μαλλον η της εχουσης τον ανδρα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
γεγραπται γαρ ευφρανθητι στειρα η ου τικτουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα της ερημου μαλλον η της εχουσης τον ανδρα

Stephanus Textus Receptus 1550
γεγραπται γαρ ευφρανθητι στειρα η ου τικτουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα της ερημου μαλλον η της εχουσης τον ανδρα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
γεγραπται γαρ, Ευφρανθητι, στειρα η ου τικτουσα· ρηξον και βοησον, η ουκ ωδινουσα· οτι πολλα τα τεκνα της ερημου μαλλον η της εχουσης τον ανδρα.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
γεγραπται γαρ ευφρανθητι στειρα η ου τικτουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα της ερημου μαλλον η της εχουσης τον ανδρα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
γεγραπται γαρ ευφρανθητι στειρα η ου τικτουσα ρηξον και βοησον η ουκ ωδινουσα οτι πολλα τα τεκνα της ερημου μαλλον η της εχουσης τον ανδρα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
gegraptai gar Euphranthēti, steira hē ou tiktousa, rhēxon kai boēson, hē ouk ōdinousa; hoti polla ta tekna tēs erēmou mallon ē tēs echousēs ton andra.

gegraptai gar Euphrantheti, steira he ou tiktousa, rhexon kai boeson, he ouk odinousa; hoti polla ta tekna tes eremou mallon e tes echouses ton andra.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
gegraptai gar Euphranthēti, steira hē ou tiktousa; rhēxon kai boēson, hē ouk ōdinousa; hoti polla ta tekna tēs erēmou mallon ē tēs echousēs ton andra.

gegraptai gar Euphrantheti, steira he ou tiktousa; rhexon kai boeson, he ouk odinousa; hoti polla ta tekna tes eremou mallon e tes echouses ton andra.

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
gegraptai gar euphranthēti steira ē ou tiktousa rēxon kai boēson ē ouk ōdinousa oti polla ta tekna tēs erēmou mallon ē tēs echousēs ton andra

gegraptai gar euphranthEti steira E ou tiktousa rExon kai boEson E ouk Odinousa oti polla ta tekna tEs erEmou mallon E tEs echousEs ton andra

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
gegraptai gar euphranthēti steira ē ou tiktousa rēxon kai boēson ē ouk ōdinousa oti polla ta tekna tēs erēmou mallon ē tēs echousēs ton andra

gegraptai gar euphranthEti steira E ou tiktousa rExon kai boEson E ouk Odinousa oti polla ta tekna tEs erEmou mallon E tEs echousEs ton andra

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
gegraptai gar euphranthēti steira ē ou tiktousa rēxon kai boēson ē ouk ōdinousa oti polla ta tekna tēs erēmou mallon ē tēs echousēs ton andra

gegraptai gar euphranthEti steira E ou tiktousa rExon kai boEson E ouk Odinousa oti polla ta tekna tEs erEmou mallon E tEs echousEs ton andra

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
gegraptai gar euphranthēti steira ē ou tiktousa rēxon kai boēson ē ouk ōdinousa oti polla ta tekna tēs erēmou mallon ē tēs echousēs ton andra

gegraptai gar euphranthEti steira E ou tiktousa rExon kai boEson E ouk Odinousa oti polla ta tekna tEs erEmou mallon E tEs echousEs ton andra

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Westcott/Hort - Transliterated
gegraptai gar euphranthēti steira ē ou tiktousa rēxon kai boēson ē ouk ōdinousa oti polla ta tekna tēs erēmou mallon ē tēs echousēs ton andra

gegraptai gar euphranthEti steira E ou tiktousa rExon kai boEson E ouk Odinousa oti polla ta tekna tEs erEmou mallon E tEs echousEs ton andra

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4:27 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
gegraptai gar euphranthēti steira ē ou tiktousa rēxon kai boēson ē ouk ōdinousa oti polla ta tekna tēs erēmou mallon ē tēs echousēs ton andra

gegraptai gar euphranthEti steira E ou tiktousa rExon kai boEson E ouk Odinousa oti polla ta tekna tEs erEmou mallon E tEs echousEs ton andra

Galatákhoz 4:27 Hungarian: Karoli
Mert meg van írva: Ujjongj te meddõ, ki nem szûlsz; vígadozzál és kiálts, ki nem vajudol; mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint a kinek férje vagyon.

Al la galatoj 4:27 Esperanto
Estas ja skribite: GXoju, ho senfruktulino, kiu ne naskis, Sonigu kanton kaj gxojkriu, ho vi, kiu ne suferas naskodoloron; CXar la forlasitino havos pli da infanoj, ol la havanta edzon.

Kirje galatalaisille 4:27 Finnish: Bible (1776)
Sillä kirjoitettu on: iloitse, sinä hedelmätöin, joka et synnytä, pakahda ja huuda sinä, joka et raskas ole; sillä yksinäisellä on enempi lapsia kuin sillä, jolla mies on.

Galates 4:27 French: Darby
Car il est ecrit: Rejouis-toi, sterile qui n'enfantes point; eclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail d'enfant; car les enfants de la delaisse sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari.

Galates 4:27 French: Louis Segond (1910)
car il est écrit: Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point! Eclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement! Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux Que les enfants de celle qui était mariée.

Galates 4:27 French: Martin (1744)
Car il est écrit : réjouis-toi, stérile, qui n'enfantais point; efforce-toi, et t'écrie, toi qui n'étais point en travail d'enfant; car il y a beaucoup plus d'enfants de [celle qui avait été] laissée, que de celle qui avait un mari.

Galater 4:27 German: Modernized
Denn es stehet geschrieben: Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierest, und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist! Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat.

Galater 4:27 German: Luther (1912)
Denn es steht geschrieben: "Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst! Und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist! Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, denn die den Mann hat."

Galater 4:27 German: Textbibel (1899)
Denn es steht geschrieben: Freue dich, du unfruchtbare, die nicht gebiert; brich in Jubel aus, die nicht kreist; denn die einsame hat viele Kinder, mehr als die, die einen Mann hat.

Galati 4:27 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poich’egli è scritto: Rallegrati, o sterile che non partorivi! Prorompi in grida, tu che non avevi sentito doglie di parto! Poiché i figliuoli dell’abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva il marito.

Galati 4:27 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Poichè egli è scritto: Rallegrati, o sterile che non partorivi; prorompi, e grida, tu che non sentivi doglie di parto; perciocchè più saranno i figliuoli della lasciata, che di colei che avea il marito.

GALATIA 4:27 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Karena ada tersurat: Bersukacitalah, hai engkau yang mandul dan yang tiada beranak, hendaklah bertempik sorak hai engkau yang tiada menanggung sakit bersalin. Karena perempuan yang ditinggalkan itu lebih banyak anaknya daripada perempuan yang bersuami.

Galatians 4:27 Kabyle: NT
Axaṭer yura : Efṛeḥ kemm a tiɛiqeṛt ur nețțarew ara ! Ɛeggeḍ s lfeṛḥ kemm ur nessin lewjaɛ n tarrawt ! Axaṭer tameṭṭut yețwaḥeqṛen, aț-țes ɛu dderya akteṛ n tin yesɛan argaz-is .

갈라디아서 4:27 Korean
기록된 바 잉태치 못한 자여 즐거워하라 구로치 못한 자여 소리 질러 외치라 이는 홀로 사는 자의 자녀가 남편 있는 자의 자녀보다 많음이라 하였으니

Galatas 4:27 Latin: Vulgata Clementina
Scriptum est enim : Lætare sterilis, quæ non paris ; erumpe et clama, quæ non parturis : quia multi filii desertæ, magis quam ejus quæ habet virum.

Galatiešiem 4:27 Latvian New Testament
Jo ir rakstīts: Priecājies, neauglīgā, kas nedzemdē; līksmo un gavilē, kas necieš dzemdību sāpes, jo daudz bērnu ir vientulei, vairāk nekā tai, kam ir vīrs.

Laiðkas galatams 4:27 Lithuanian
nes parašyta: “Pralinksmėk, nevaisingoji, kuri negimdei! Šūkauk ir džiūgauk, nepažinusi kentėjimų! Nes apleistoji turi daug daugiau vaikų negu turinčioji vyrą”.

Galatians 4:27 Maori
Kua oti hoki te tuhituhi, Kia hari, e te pakoko kahore nei e whanau; hamama, karanga, e te mea kahore nei kia whakamamae; he tini ke hoki nga tamariki a te mea mahue i a te mea whai tane.

Galaterne 4:27 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
for det er skrevet: Vær glad, du ufruktbare, du som ikke føder! bryt ut og rop, du som ikke har veer! for den enslige kvinnes barn er mange flere enn hennes som har mannen.

Gálatas 4:27 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque escrito está: REGOCIJATE, OH ESTERIL, LA QUE NO CONCIBES; PRORRUMPE Y CLAMA, TU QUE NO TIENES DOLORES DE PARTO, PORQUE MAS SON LOS HIJOS DE LA DESOLADA, QUE DE LA QUE TIENE MARIDO.

Gálatas 4:27 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque escrito está: "REGOCIJATE, OH ESTERIL, LA QUE NO CONCIBES; PRORRUMPE Y CLAMA, TU QUE NO TIENES DOLORES DE PARTO, PORQUE MAS SON LOS HIJOS DE LA DESOLADA, QUE DE LA QUE TIENE MARIDO."

Gálatas 4:27 Spanish: Reina Valera Gómez
Porque está escrito: Alégrate estéril, tú que no das a luz: Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada, que de la que tiene marido.

Gálatas 4:27 Spanish: Reina Valera 1909
Porque está escrito: Alégrate, estéril, que no pares: Prorrumpe y clama, la que no estás de parto; Porque más son los hijos de la dejada, que de la que tiene marido.

Gálatas 4:27 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Porque está escrito: Alégrate, la estéril, que no das a luz; Prorrumpe en alabanzas y clama, La que no estás de parto; Porque más son los hijos de la dejada, Que de la que tiene marido.

Gálatas 4:27 Bíblia King James Atualizada Português
Pois está escrito: “Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz; irrompe em brados de júbilo, tu que não passastes pelas dores de parto; pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido”.

Gálatas 4:27 Portugese Bible
Pois está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz; esforça-te e clama, tu que não estás de parto; porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido.   

Galateni 4:27 Romanian: Cornilescu
Fiindcă este scris: ,,Bucură-te, stearpo, care nu naşti de loc! Izbucneşte de bucurie şi strigă, tu, care nu eşti în durerile naşterii! Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decît copiii celei cu bărbat.``

К Галатам 4:27 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая;воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа.

К Галатам 4:27 Russian koi8r
Ибо написано: возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа.

Galatians 4:27 Shuar New Testament
Junis aarmaiti: Warasta, misurma, uchi takakchiatmek; Ti shiir warasta, Uchφ najawe nΘkachiatmek. Nuwa ajapamu uchin jurertatui; Nuwa aishrinniua N·naka nankaamas uchirtin ßtatui.

Galaterbrevet 4:27 Swedish (1917)
Så är ju skrivet: »Jubla, du ofruktsamma, du som icke föder barn; brist ut och ropa, du som icke bliver moder, Ty den ensamma skall hava många barn, flera än den som har man.»

Wagalatia 4:27 Swahili NT
Maana imeandikwa: "Furahi, ewe uliye tasa usiyezaa; paaza sauti wewe usiyepata kujifungua mtoto; maana watoto wa yule aliyeachwa ni wengi zaidi kuliko wa yule aliye na mume."

Mga Taga-Galacia 4:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't nasusulat, Magsaya ka, Oh baog na hindi nanganganak; Magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak: Sapagka't higit pa ang mga anak ng pinabayaan kay sa mga anak ng may asawa.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Galatǝya 4:27 Tawallamat Tamajaq NT
Fǝlas ǝnnan Ǝlkǝttaban: «Fǝliwǝs tantut ta wǝr nǝtilu bararan, kam a wǝr ides agaraw ǝn barar. Ǝdkǝl ǝmǝsli-nam wǝllen takna tǝdǝwit kam a wǝr nǝzday tǝlawayt ta n ǝmzur. Fǝlas bararan ǝn tǝntut ta tǝtawaksanat ad agǝran win tǝntut ta wǝr izammazzay alǝs-net igǝt.»

กาลาเทีย 4:27 Thai: from KJV
เพราะมีคำเขียนไว้แล้วว่า `จงชื่นชมยินดีเถิด หญิงหมันผู้ไม่คลอดบุตร จงเปล่งเสียงโห่ร้อง เจ้าผู้ไม่ได้เจ็บครรภ์ ด้วยว่าหญิงที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ยังมีบุตรมากกว่าหญิงที่ยังมีสามีอยู่กับนางมากมายนัก'

Galatyalılar 4:27 Turkish
Nitekim şöyle yazılmıştır: ‹‹Sevin, çocuk doğurmayan ey kısır kadın! Doğum ağrısı nedir bilmeyen sen, Yükselt sesini, haykır! Çünkü terk edilmiş kadının, Kocası olandan daha çok çocuğu var.››

Галатяни 4:27 Ukrainian: NT
Писано бо: Звеселись, неплідна, що не роджаєш; гукай та покликуй, ти, що не мучилась; бо в одинокої багато дїтей, більш нїж у тієї, що має чоловіка.

Galatians 4:27 Uma New Testament

Ga-la-ti 4:27 Vietnamese (1934)
Vì có lời chép: Hỡi đờn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, Vì của cải của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng.

Galatians 4:26
Top of Page
Top of Page