שיר השירים 1
Hebrew Bible OT and NT

1שיר השירים אשר לשלמה׃

2ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין׃

3לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך׃

4משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃

5שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה׃

6אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי׃

7הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך׃

8אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים׃

9לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי׃

10נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים׃

11תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף׃

12עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו׃

13צרור המר דודי לי בין שדי ילין׃

14אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי׃

15הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים׃

16הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה׃

17קרות בתינו ארזים רחיטנו ברותים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ecclesiastes 12
Top of Page
Top of Page