שיר השירים 2
Hebrew Bible OT and NT

1אני חבצלת השרון שושנת העמקים׃

2כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות׃

3כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי׃

4הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה׃

5סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני׃

6שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני׃

7השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ׃

8קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות׃

9דומה דודי לצבי או לעפר האילים הנה זה עומד אחר כתלנו משגיח מן החלנות מציץ מן החרכים׃

10ענה דודי ואמר לי קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך׃

11כי הנה הסתו עבר הגשם חלף הלך לו׃

12הנצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע וקול התור נשמע בארצנו׃

13התאנה חנטה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח קומי לכי רעיתי יפתי ולכי לך׃

14יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה׃

15אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר׃

16דודי לי ואני לו הרעה בשושנים׃

17עד שיפוח היום ונסו הצללים סב דמה לך דודי לצבי או לעפר האילים על הרי בתר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Song of Solomon 1
Top of Page
Top of Page