שיר השירים 3
Hebrew Bible OT and NT

1על משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו׃

2אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו׃

3מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם׃

4כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי׃

5השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ׃

6מי זאת עלה מן המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל׃

7הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל׃

8כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על ירכו מפחד בלילות׃

9אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון׃

10עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם׃

11צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Song of Solomon 2
Top of Page
Top of Page