איוב 31
Hebrew Bible OT and NT

1ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה׃

2ומה חלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרמים׃

3הלא איד לעול ונכר לפעלי און׃

4הלא הוא יראה דרכי וכל צעדי יספור׃

5אם הלכתי עם שוא ותחש על מרמה רגלי׃

6ישקלני במאזני צדק וידע אלוה תמתי׃

7אם תטה אשרי מני הדרך ואחר עיני הלך לבי ובכפי דבק מאום׃

8אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו׃

9אם נפתה לבי על אשה ועל פתח רעי ארבתי׃

10תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין׃

11כי הוא זמה והיא עון פלילים׃

12כי אש היא עד אבדון תאכל ובכל תבואתי תשרש׃

13אם אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם עמדי׃

14ומה אעשה כי יקום אל וכי יפקד מה אשיבנו׃

15הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד׃

16אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה׃

17ואכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה׃

18כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה׃

19אם אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון׃

20אם לא ברכוני חלצו ומגז כבשי יתחמם׃

21אם הניפותי על יתום ידי כי אראה בשער עזרתי׃

22כתפי משכמה תפול ואזרעי מקנה תשבר׃

23כי פחד אלי איד אל ומשאתו לא אוכל׃

24אם שמתי זהב כסלי ולכתם אמרתי מבטחי׃

25אם אשמח כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי׃

26אם אראה אור כי יהל וירח יקר הלך׃

27ויפת בסתר לבי ותשק ידי לפי׃

28גם הוא עון פלילי כי כחשתי לאל ממעל׃

29אם אשמח בפיד משנאי והתעררתי כי מצאו רע׃

30ולא נתתי לחטא חכי לשאל באלה נפשו׃

31אם לא אמרו מתי אהלי מי יתן מבשרו לא נשבע׃

32בחוץ לא ילין גר דלתי לארח אפתח׃

33אם כסיתי כאדם פשעי לטמון בחבי עוני׃

34כי אערוץ המון רבה ובוז משפחות יחתני ואדם לא אצא פתח׃

35מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃

36אם לא על שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי׃

37מספר צעדי אגידנו כמו נגיד אקרבנו׃

38אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון׃

39אם כחה אכלתי בלי כסף ונפש בעליה הפחתי׃

40תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה תמו דברי איוב׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 30
Top of Page
Top of Page