איוב 32
Hebrew Bible OT and NT

1וישבתו שלשת האנשים האלה מענות את איוב כי הוא צדיק בעיניו׃ 2ויחר אף אליהוא בן ברכאל הבוזי ממשפחת רם באיוב חרה אפו על צדקו נפשו מאלהים׃ 3ובשלשת רעיו חרה אפו על אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב׃ 4ואליהו חכה את איוב בדברים כי זקנים המה ממנו לימים׃ 5וירא אליהוא כי אין מענה בפי שלשת האנשים ויחר אפו׃

6ויען אליהוא בן ברכאל הבוזי ויאמר צעיר אני לימים ואתם ישישים על כן זחלתי ואירא מחות דעי אתכם׃

7אמרתי ימים ידברו ורב שנים ידיעו חכמה׃

8אכן רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם׃

9לא רבים יחכמו וזקנים יבינו משפט׃

10לכן אמרתי שמעה לי אחוה דעי אף אני׃

11הן הוחלתי לדבריכם אזין עד תבונתיכם עד תחקרון מלין׃

12ועדיכם אתבונן והנה אין לאיוב מוכיח עונה אמריו מכם׃

13פן תאמרו מצאנו חכמה אל ידפנו לא איש׃

14ולא ערך אלי מלין ובאמריכם לא אשיבנו׃

15חתו לא ענו עוד העתיקו מהם מלים׃

16והוחלתי כי לא ידברו כי עמדו לא ענו עוד׃

17אענה אף אני חלקי אחוה דעי אף אני׃

18כי מלתי מלים הציקתני רוח בטני׃

19הנה בטני כיין לא יפתח כאבות חדשים יבקע׃

20אדברה וירוח לי אפתח שפתי ואענה׃

21אל נא אשא פני איש ואל אדם לא אכנה׃

22כי לא ידעתי אכנה כמעט ישאני עשני׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Job 31
Top of Page
Top of Page