ישעה 34
Hebrew Bible OT and NT

1קרבו גוים לשמע ולאמים הקשיבו תשמע הארץ ומלאה תבל וכל צאצאיה׃

2כי קצף ליהוה על כל הגוים וחמה על כל צבאם החרימם נתנם לטבח׃

3וחלליהם ישלכו ופגריהם יעלה באשם ונמסו הרים מדמם׃

4ונמקו כל צבא השמים ונגלו כספר השמים וכל צבאם יבול כנבל עלה מגפן וכנבלת מתאנה׃

5כי רותה בשמים חרבי הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט׃

6חרב ליהוה מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כליות אילים כי זבח ליהוה בבצרה וטבח גדול בארץ אדום׃

7וירדו ראמים עמם ופרים עם אבירים ורותה ארצם מדם ועפרם מחלב ידשן׃

8כי יום נקם ליהוה שנת שלומים לריב ציון׃

9ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה׃

10לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עבר בה׃

11וירשוה קאת וקפוד וינשוף וערב ישכנו בה ונטה עליה קו תהו ואבני בהו׃

12חריה ואין שם מלוכה יקראו וכל שריה יהיו אפס׃

13ועלתה ארמנתיה סירים קמוש וחוח במבצריה והיתה נוה תנים חציר לבנות יענה׃

14ופגשו ציים את איים ושעיר על רעהו יקרא אך שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח׃

15שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך שם נקבצו דיות אשה רעותה׃

16דרשו מעל ספר יהוה וקראו אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה לא פקדו כי פי הוא צוה ורוחו הוא קבצן׃

17והוא הפיל להן גורל וידו חלקתה להם בקו עד עולם יירשוה לדור ודור ישכנו בה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Isaiah 33
Top of Page
Top of Page