Iðëjimo knyga 40
Lithuanian
1Ir Viešpats kalbėjo Mozei: 2“Pirmo mėnesio pirmą dieną ištiesk Susitikimo palapinę, 3pastatyk joje skrynią, pakabink prieš ją uždangą, 4įnešk stalą ir padėk ant jo tai, kas turi ant jo būti. Įnešk žvakidę ir sustatyk ant jos lempas. 5Auksinį smilkymo aukurą padėk priešais Liudijimo skrynią. Palapinės įėjime pakabink užuolaidą. 6Pastatyk deginamųjų aukų aukurą priešais įėjimą į Susitikimo palapinę, 7o tarp aukuro ir palapinės­ praustuvę, į kurią pripilk vandens. 8Atskirk kiemą užkabomis ir pakabink užkabą įėjime. 9Paėmęs patepimo aliejaus, patepk palapinę ir visus jos daiktus, ir tai bus šventa; 10taip pat deginamųjų aukų aukurą, visus jo reikmenis 11ir praustuvę su jos stovu. 12Aaroną ir jo sūnus privesk prie Susitikimo palapinės įėjimo, apiplauk vandeniu 13ir apvilk Aaroną šventais rūbais man tarnauti: patepk ir pašventink jį, kad jis galėtų būti man kunigu. 14Taip pat ir jo sūnus privesk ir apvilk jupomis, 15ir juos patepk, kaip jų tėvą patepei, kad galėtų būti man kunigais. Tas patepimas jiems bus amžinai kunigystei per kartų kartas”. 16Mozė padarė visa, ką Viešpats įsakė.

17Taigi antrųjų metų pirmojo mėnesio pirmą dieną palapinė buvo pastatyta. 18Mozė pastatė ją: sustatė lentas, padėjo pakojus, įkišo užkaiščius, pastatė stulpus, 19užtiesė palapinės uždangalą ir ant jo uždėjo kitus uždangalus, kaip Viešpats įsakė Mozei. 20Į skrynią įdėjo liudijimą, įkišo kartis ir uždėjo dangtį. 21Kai įnešė skrynią palapinėn, prieš ją pakabino uždangą, kaip Viešpats įsakė Mozei. 22Pastatė ir stalą Susitikimo palapinės šiauriniame šone šiapus uždangos 23ir ant jo sudėjo padėtinės duonos kepalus, kaip Viešpats įsakė Mozei. 24Susitikimo palapinėje priešais stalą pastatė žvakidę 25ir paruošė lempas, kaip Viešpats įsakė Mozei. 26Prieš uždangą pastatė ir auksinį aukurą, 27ant kurio degino kvapnius smilkalus, kaip Viešpats įsakė Mozei. 28Susitikimo palapinės įėjime pakabino užuolaidą, 29pastatė deginamųjų aukų aukurą priešais Susitikimo palapinę ir ant to aukuro aukojo deginamąją ir duonos auką, kaip Viešpats įsakė Mozei. 30Tarp Susitikimo palapinės ir aukuro pastatė praustuvę ir į ją pripylė vandens. 31Mozė, Aaronas ir jo sūnūs plaudavosi joje rankas ir kojas, 32prieš eidami į Susitikimo palapinę ir prieš artindamiesi prie aukuro, kaip Viešpats įsakė Mozei. 33Aplink palapinę ir aukurą atitvėrė kiemą ir jo įėjime pakabino užkabą. Taip Mozė užbaigė visus darbus.

34Kai visa buvo baigta, debesis apgaubė Susitikimo palapinę ir Viešpaties šlovė pripildė ją. 35Mozė negalėjo įeiti Susitikimo palapinėn, nes debesis buvo ant jos ir Viešpaties šlovė buvo ją pripildžiusi. 36Debesiui pakilus nuo palapinės, izraelitai keliaudavo toliau; 37jei debesis būdavo virš palapinės, jie pasilikdavo toje pačioje vietoje, kol debesis pakildavo. 38Viešpaties debesis buvo virš palapinės dienos metu, o naktį virš jos buvo liepsna visų Izraelio vaikų akivaizdoje per visą kelionės laiką.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Exodus 39
Top of Page
Top of Page