1 Chronicles 26
Interlinear Bible
The Divisions of the Gatekeepers
4256 [e]   1
lə·maḥ·lə·qō·wṯ   1
לְמַחְלְק֖וֹת   1
Concerning the divisions   1
Prep‑l | N‑fp   1
  
 

 
 
 7778 [e]
lə·šō·‘ă·rîm;
לְשֹׁעֲרִ֑ים
of the gatekeepers
Prep‑l | N‑mp
7145 [e]
laq·qā·rə·ḥîm
לַקָּרְחִ֕ים
of the Korahites
Prep‑l, Art | N‑proper‑mp
4920 [e]
mə·še·lem·yā·hū
מְשֶֽׁלֶמְיָ֥הוּ
Meshelemiah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ḇen-
בֶן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 6981 [e]
qō·rê
קֹרֵ֖א
of Kore
N‑proper‑ms
4480 [e]
min-
מִן־
of
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֥י
the sons
N‑mpc
  
 
.
 
 
 623 [e]
’ā·sāp̄.
אָסָֽף׃
of Asaph
N‑proper‑ms
4920 [e]   2
wə·lim·še·lem·yā·hū   2
וְלִמְשֶֽׁלֶמְיָ֖הוּ   2
And Meshelemiah   2
Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑ms   2
1121 [e]
bā·nîm;
בָּנִ֑ים
the sons
N‑mp
2148 [e]
zə·ḵar·yā·hū
זְכַרְיָ֤הוּ
of [were] Zechariah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1060 [e]
hab·bə·ḵō·wr
הַבְּכוֹר֙
the firstborn
Art | N‑ms
3043 [e]
yə·ḏî·‘ă·’êl
יְדִֽיעֲאֵ֣ל
Jediael
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8145 [e]
haš·šê·nî,
הַשֵּׁנִ֔י
the second
Art | Number‑oms
2069 [e]
zə·ḇaḏ·yā·hū
זְבַדְיָ֙הוּ֙
Zebadiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7992 [e]
haš·šə·lî·šî,
הַשְּׁלִישִׁ֔י
the third
Art | Number‑oms
3496 [e]
yaṯ·nî·’êl
יַתְנִיאֵ֖ל
Jathniel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7243 [e]
hā·rə·ḇî·‘î.
הָרְבִיעִֽי׃
the fourth
Art | Number‑oms
5867 [e]   3
‘ê·lām   3
עֵילָ֤ם   3
Elam   3
N‑proper‑fs   3
  
 

 
 
 2549 [e]
ha·ḥă·mî·šî
הַחֲמִישִׁי֙
the fifth
Art | Number‑oms
3076 [e]
yə·hō·w·ḥā·nān
יְהוֹחָנָ֣ן
Jehohanan
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8345 [e]
haš·šiš·šî,
הַשִּׁשִּׁ֔י
the sixth
Art | Number‑oms
454 [e]
’el·yə·hō·w·‘ê·nay
אֶלְיְהוֹעֵינַ֖י
Eliehoenai
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 7637 [e]
haš·šə·ḇî·‘î.
הַשְּׁבִיעִֽי׃
the seventh
Art | Number‑oms
    4
ū·lə·‘ō·ḇêḏ   4
וּלְעֹבֵ֥ד   4
Moreover   4
    4
5654 [e]
’ĕ·ḏōm
אֱדֹ֖ם
Obed-edom
Conj‑w, Prep | N‑proper‑ms
1121 [e]
bā·nîm;
בָּנִ֑ים
the sons
N‑mp
8098 [e]
šə·ma‘·yāh
שְׁמַֽעְיָ֤ה
of [were] Shemaiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1060 [e]
hab·bə·ḵō·wr
הַבְּכוֹר֙
the firstborn
Art | N‑ms
3075 [e]
yə·hō·w·zā·ḇāḏ
יְהוֹזָבָ֣ד
Jehozabad
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8145 [e]
haš·šê·nî,
הַשֵּׁנִ֔י
the second
Art | Number‑oms
3098 [e]
yō·w·’āḥ
יוֹאָ֤ח
Joah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7992 [e]
haš·šə·li·šî
הַשְּׁלִשִׁי֙
the third
Art | Number‑oms
7940 [e]
wə·śā·ḵār
וְשָׂכָ֣ר
and Sacar
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7243 [e]
hā·rə·ḇî·‘î,
הָרְבִיעִ֔י
the fourth
Art | Number‑oms
5417 [e]
ū·nə·ṯan·’êl
וּנְתַנְאֵ֖ל
and Nethanel
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2549 [e]
ha·ḥă·mî·šî.
הַחֲמִישִֽׁי׃
the fifth
Art | Number‑oms
5988 [e]   5
‘am·mî·’êl   5
עַמִּיאֵ֤ל   5
Ammiel   5
N‑proper‑ms   5
  
 

 
 
 8345 [e]
haš·šiš·šî
הַשִּׁשִּׁי֙
the sixth
Art | Number‑oms
3485 [e]
yi·śā·š·ḵār
יִשָׂשכָ֣ר
Issachar
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7637 [e]
haš·šə·ḇî·‘î,
הַשְּׁבִיעִ֔י
the seventh
Art | Number‑oms
6469 [e]
pə·‘ul·lə·ṯay
פְּעֻלְּתַ֖י
Peulthai
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 8066 [e]
haš·šə·mî·nî;
הַשְּׁמִינִ֑י
the eighth
Art | Number‑oms
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
1288 [e]
ḇê·ră·ḵōw
בֵרֲכ֖וֹ
blessed him
V‑Piel‑Perf‑3ms | 3ms
  
 
.
 
 
 430 [e]
’ĕ·lō·hîm.
אֱלֹהִֽים׃
God
N‑mp
 

פ
 - 
Punc
8098 [e]   6
wə·liš·ma‘·yāh   6
וְלִֽשְׁמַֽעְיָ֤ה   6
And to Shemaiah   6
Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑ms   6
1121 [e]
ḇə·nōw
בְנוֹ֙
his son
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 3205 [e]
nō·w·laḏ
נוֹלַ֣ד
were born
V‑Nifal‑Perf‑3ms
1121 [e]
bā·nîm,
בָּנִ֔ים
sons
N‑mp
4474 [e]
ham·mim·šā·lîm
הַמִּמְשָׁלִ֖ים
who governed
Art | N‑mp
1004 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֣ית
houses
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 1 [e]
’ă·ḇî·hem;
אֲבִיהֶ֑ם
their fathers'
N‑msc | 3mp
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
because
Conj
1368 [e]
ḡib·bō·w·rê
גִבּ֥וֹרֵי
great men
Adj‑mpc
2428 [e]
ḥa·yil
חַ֖יִל
of ability
N‑ms
  
 
.
 
 
 1992 [e]
hêm·māh.
הֵֽמָּה׃
they [were]
Pro‑3mp
1121 [e]   7
bə·nê   7
בְּנֵ֣י   7
The sons   7
N‑mpc   7
  
 

 
 
 8098 [e]
šə·ma‘·yāh,
שְׁמַֽעְיָ֗ה
of Shemaiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6273 [e]
‘ā·ṯə·nî
עָ֠תְנִי
[were] Othni
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7501 [e]
ū·rə·p̄ā·’êl
וּרְפָאֵ֨ל
and Rephael
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5744 [e]
wə·‘ō·w·ḇêḏ
וְעוֹבֵ֧ד
and Obed
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 443 [e]
’el·zā·ḇāḏ
אֶלְזָבָ֛ד
and Elzabad
N‑proper‑ms
251 [e]
’e·ḥāw
אֶחָ֖יו
whose brothers [were]
N‑mpc | 3ms
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵי־
men
N‑mpc
  
 

 
 
 2428 [e]
ḥā·yil;
חָ֑יִל
able
N‑ms
  
 

 
 
 453 [e]
’ĕ·lî·hū
אֱלִיה֖וּ
Elihu
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 5565 [e]
ū·sə·maḵ·yā·hū.
וּסְמַכְיָֽהוּ׃
and Semachiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
3605 [e]   8
kāl-   8
כָּל־   8
All   8
N‑msc   8
428 [e]
’êl·leh
אֵ֜לֶּה
these [were]
Pro‑cp
1121 [e]
mib·bə·nê
מִבְּנֵ֣י ׀
of the sons
Prep‑m | N‑mpc
 
‘ō·ḇêḏ
עֹבֵ֣ד
of
 
  
 

 
 
 5654 [e]
’ĕ·ḏōm,
אֱדֹ֗ם
Obed-edom
N‑proper‑ms
1992 [e]
hêm·māh
הֵ֤מָּה
they
Pro‑3mp
1121 [e]
ū·ḇə·nê·hem
וּבְנֵיהֶם֙
and their sons
Conj‑w | N‑mpc | 3mp
  
 

 
 
 251 [e]
wa·’ă·ḥê·hem,
וַאֲחֵיהֶ֔ם
and their brothers
Conj‑w | N‑mpc | 3mp
376 [e]
’îš-
אִֽישׁ־
men
N‑msc
2428 [e]
ḥa·yil
חַ֥יִל
able
N‑ms
3581 [e]
bak·kō·aḥ
בַּכֹּ֖חַ
with strength
Prep‑b, Art | N‑ms
  
 

 
 
 5656 [e]
la·‘ă·ḇō·ḏāh;
לַעֲבֹדָ֑ה
for work
Prep‑l | N‑fs
8346 [e]
šiš·šîm
שִׁשִּׁ֥ים
sixty
Number‑cp
8147 [e]
ū·šə·na·yim
וּשְׁנַ֖יִם
and two
Conj‑w | Number‑md
 
lə·‘ō·ḇêḏ
לְעֹבֵ֥ד
of
Prep
  
 
.
 
 
 5654 [e]
’ĕ·ḏōm.
אֱדֹֽם׃
Obed-edom
Prep | N‑proper‑ms
4920 [e]   9
wə·lim·še·lem·yā·hū,   9
וְלִמְשֶֽׁלֶמְיָ֗הוּ   9
And Meshelemiah   9
Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑ms   9
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֧ים
had sons
N‑mp
  
 

 
 
 251 [e]
wə·’a·ḥîm
וְאַחִ֛ים
and brothers
Conj‑w | N‑mp
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵי־
men
N‑mpc
  
 

 
 
 2428 [e]
ḥā·yil
חָ֖יִל
able
N‑ms
8083 [e]
šə·mō·w·nāh
שְׁמוֹנָ֥ה
eight
Number‑ms
  
 
.
 
 
 6240 [e]
‘ā·śār.
עָשָֽׂר׃
[and] ten
Number‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
  
 

 
 
 2621 [e]   10
ū·lə·ḥō·sāh   10
וּלְחֹסָ֥ה   10
And Hosah   10
Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑ms   10
4480 [e]
min-
מִן־
of
Prep
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵי־
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 4847 [e]
mə·rā·rî
מְרָרִ֖י
of Merari
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bā·nîm;
בָּנִ֑ים
had sons
N‑mp
8113 [e]
šim·rî
שִׁמְרִ֤י
Shimri
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7218 [e]
hā·rōš
הָרֹאשׁ֙
the first
Art | N‑ms
3588 [e]

כִּ֣י
for [though]
Conj
3808 [e]
lō-
לֹא־
not
Adv‑NegPrt
1961 [e]
hā·yāh
הָיָ֣ה
he was
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 1060 [e]
ḇə·ḵō·wr,
בְכ֔וֹר
the firstborn
N‑ms
7760 [e]
way·śî·mê·hū
וַיְשִׂימֵ֥הוּ
and made him
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms | 3ms
1 [e]
’ā·ḇî·hū
אָבִ֖יהוּ
his father
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 7218 [e]
lə·rōš.
לְרֹֽאשׁ׃
the first
Prep‑l | N‑ms
2518 [e]   11
ḥil·qî·yā·hū   11
חִלְקִיָּ֤הוּ   11
Hilkiah   11
N‑proper‑ms   11
  
 

 
 
 8145 [e]
haš·šê·nî
הַשֵּׁנִי֙
the second
Art | Number‑oms
2882 [e]
ṭə·ḇal·yā·hū
טְבַלְיָ֣הוּ
Tebaliah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7992 [e]
haš·šə·li·šî,
הַשְּׁלִשִׁ֔י
the third
Art | Number‑oms
2148 [e]
zə·ḵar·yā·hū
זְכַרְיָ֖הוּ
Zechariah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7243 [e]
hā·rə·ḇi·‘î;
הָרְבִעִ֑י
the fourth
Art | Number‑oms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
1121 [e]
bā·nîm
בָּנִ֧ים
the sons
N‑mp
251 [e]
wə·’a·ḥîm
וְאַחִ֛ים
and brothers
Conj‑w | N‑mp
2621 [e]
lə·ḥō·sāh
לְחֹסָ֖ה
of Hosah
Prep‑l | N‑proper‑ms
7969 [e]
šə·lō·šāh
שְׁלֹשָׁ֥ה
three
Number‑ms
  
 
.
 
 
 6240 [e]
‘ā·śār.
עָשָֽׂר׃
[were] [and] ten
Number‑ms
428 [e]   12
lə·’êl·leh   12
לְ֠אֵלֶּה   12
Among these [were]   12
Prep‑l | Pro‑cp   12
4256 [e]
maḥ·lə·qō·wṯ
מַחְלְק֨וֹת
the divisions
N‑fpc
  
 

 
 
 7778 [e]
haš·šō·‘ă·rîm
הַשֹּֽׁעֲרִ֜ים
of the gatekeepers
Art | N‑mp
7218 [e]
lə·rā·šê
לְרָאשֵׁ֧י
among chief
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 1397 [e]
hag·gə·ḇā·rîm
הַגְּבָרִ֛ים
the men
Art | N‑mp
4931 [e]
miš·mā·rō·wṯ
מִשְׁמָר֖וֹת
[having] duties
N‑fp
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּ֣ת
just like
Prep‑l
  
 

 
 
 251 [e]
’ă·ḥê·hem;
אֲחֵיהֶ֑ם
their brothers
N‑mpc | 3mp
8334 [e]
lə·šā·rêṯ
לְשָׁרֵ֖ת
to serve
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
1004 [e]
bə·ḇêṯ
בְּבֵ֥ית
in the house
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
of Yahweh
N‑proper‑ms
5307 [e]   13
way·yap·pî·lū   13
וַיַּפִּ֨ילוּ   13
And they cast   13
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp   13
  
 

 
 
 1486 [e]
ḡō·w·rā·lō·wṯ
גוֹרָל֜וֹת
lots
N‑mp
6996 [e]
kaq·qā·ṭōn
כַּקָּטֹ֧ן
the small
Prep‑k, Art | Adj‑ms
  
 

 
 
 1419 [e]
kag·gā·ḏō·wl
כַּגָּד֛וֹל
as well as the great
Prep‑k, Art | Adj‑ms
1004 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֥ית
according to house
Prep‑l | N‑msc
  
 

 
 
 1 [e]
’ă·ḇō·w·ṯām
אֲבוֹתָ֖ם
of their father
N‑mpc | 3mp
8179 [e]
lə·ša·‘ar
לְשַׁ֥עַר
for
Prep‑l | N‑ms
  
 
.
 
 
 8179 [e]
wā·šā·‘ar.
וָשָֽׁעַר׃
and each gate
Conj‑w | N‑ms
 

פ
 - 
Punc
5307 [e]   14
way·yip·pōl   14
וַיִּפֹּ֧ל   14
And fell   14
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   14
1486 [e]
hag·gō·w·rāl
הַגּוֹרָ֛ל
the lot
Art | N‑ms
4217 [e]
miz·rā·ḥāh
מִזְרָ֖חָה
for the East [Gate]
N‑ms | 3fs
  
 
.
 
 
 8018 [e]
lə·še·lem·yā·hū;
לְשֶֽׁלֶמְיָ֑הוּ
to Shelemiah
Prep‑l | N‑proper‑ms
2148 [e]
ū·zə·ḵar·yā·hū
וּזְכַרְיָ֨הוּ
And Zechariah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֜וֹ
[for] his son
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 3289 [e]
yō·w·‘êṣ
יוֹעֵ֣ץ ׀
a counselor
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
7922 [e]
bə·śe·ḵel,
בְּשֶׂ֗כֶל
wise
Prep‑b | N‑ms
5307 [e]
hip·pî·lū
הִפִּ֙ילוּ֙
they cast
V‑Hifil‑Perf‑3cp
  
 

 
 
 1486 [e]
gō·w·rā·lō·wṯ,
גּֽוֹרָל֔וֹת
lots
N‑mp
3318 [e]
way·yê·ṣê
וַיֵּצֵ֥א
and came out
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
1486 [e]
ḡō·w·rā·lōw
גוֹרָל֖וֹ
his lot
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 6828 [e]
ṣā·p̄ō·w·nāh.
צָפֽוֹנָה׃
for the North Gate
N‑fs | 3fs
 
s
ס
 - 
Punc
    15
lə·‘ō·ḇêḏ   15
לְעֹבֵ֥ד   15
To   15
Prep   15
5654 [e]
’ĕ·ḏōm
אֱדֹ֖ם
Obed-edom
Prep | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5045 [e]
neḡ·bāh;
נֶ֑גְבָּה
the South Gate
N‑ms | 3fs
1121 [e]
ū·lə·ḇā·nāw
וּלְבָנָ֖יו
and to his sons
Conj‑w, Prep‑l | N‑mpc | 3ms
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
the
N‑msc
  
 
.
 
 
 624 [e]
hā·’ă·sup·pîm.
הָאֲסֻפִּֽים׃
storehouse
Art | N‑mp
8206 [e]   16
lə·šup·pîm   16
לְשֻׁפִּ֤ים   16
To Shuppim   16
Prep‑l | N‑proper‑ms   16
2621 [e]
ū·lə·ḥō·sāh
וּלְחֹסָה֙
and Hosah
Conj‑w, Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4628 [e]
lam·ma·‘ă·rāḇ,
לַֽמַּעֲרָ֔ב
[the lot came out] for the West Gate
Prep‑l, Art | N‑ms
5973 [e]
‘im
עִ֚ם
with
Prep
8179 [e]
ša·‘ar
שַׁ֣עַר
the Gate
N‑msc
  
 

 
 
 7996 [e]
šal·le·ḵeṯ,
שַׁלֶּ֔כֶת
Shallecheth
N‑proper‑ms
4546 [e]
bam·sil·lāh
בַּֽמְסִלָּ֖ה
on the highway
Prep‑b, Art | N‑fs
  
 

 
 
 5927 [e]
hā·‘ō·w·lāh;
הָעוֹלָ֑ה
ascending
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑fs
4929 [e]
miš·mār
מִשְׁמָ֖ר
watchman
N‑ms
5980 [e]
lə·‘um·maṯ
לְעֻמַּ֥ת
opposite
Prep‑l
  
 
.
 
 
 4929 [e]
miš·mār.
מִשְׁמָֽר׃
watchman
N‑ms
4217 [e]   17
lam·miz·rāḥ   17
לַמִּזְרָח֮   17
On the east   17
Prep‑l, Art | N‑ms   17
  
 

 
 
 3881 [e]
hal·wî·yim
הַלְוִיִּ֣ם
[were] Levites
Art | N‑proper‑mp
8337 [e]
šiš·šāh
שִׁשָּׁה֒
[six]
Number‑ms
6828 [e]
laṣ·ṣā·p̄ō·w·nāh
לַצָּפ֤וֹנָה
on the north
Prep‑l, Art | N‑fs | 3fs
  
 

 
 
 3117 [e]
lay·yō·wm
לַיּוֹם֙
each day
Prep‑l, Art | N‑ms
702 [e]
’ar·bā·‘āh,
אַרְבָּעָ֔ה
four
Number‑ms
5045 [e]
lan·neḡ·bāh
לַנֶּ֥גְבָּה
on the south
Prep‑l, Art | N‑ms | 3fs
  
 

 
 
 3117 [e]
lay·yō·wm
לַיּ֖וֹם
each day
Prep‑l, Art | N‑ms
702 [e]
’ar·bā·‘āh;
אַרְבָּעָ֑ה
four
Number‑ms
624 [e]
wə·lā·’ă·sup·pîm
וְלָאֲסֻפִּ֖ים
for the storehouse
Conj‑w, Prep‑l, Art | N‑mp
8147 [e]
šə·na·yim
שְׁנַ֥יִם
two
Number‑md
  
 
.
 
 
 8147 [e]
šə·nā·yim.
שְׁנָֽיִם׃
[by] two
Number‑md
6503 [e]   18
lap·par·bār   18
לַפַּרְבָּ֖ר   18
As for the Parbar   18
Prep‑l, Art | N‑ms   18
  
 

 
 
 4628 [e]
lam·ma·‘ă·rāḇ;
לַֽמַּעֲרָ֑ב
on the west
Prep‑l, Art | N‑ms
702 [e]
’ar·bā·‘āh
אַרְבָּעָה֙
[there were] four
Number‑ms
  
 

 
 
 4546 [e]
lam·sil·lāh,
לַֽמְסִלָּ֔ה
on the highway
Prep‑l, Art | N‑fs
8147 [e]
šə·na·yim
שְׁנַ֖יִם
[and] two
Number‑md
  
 
.
 
 
 6503 [e]
lap·par·bār.
לַפַּרְבָּֽר׃
at the Parbar
Prep‑l, Art | N‑ms
428 [e]   19
’êl·leh,   19
אֵ֗לֶּה   19
These [were]   19
Pro‑cp   19
4256 [e]
maḥ·lə·qō·wṯ
מַחְלְקוֹת֙
the divisions
N‑fpc
7778 [e]
haš·šō·‘ă·rîm,
הַשֹּׁ֣עֲרִ֔ים
of the gatekeepers
Art | N‑mp
1121 [e]
liḇ·nê
לִבְנֵ֥י
among the sons
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 7145 [e]
haq·qā·rə·ḥî
הַקָּרְחִ֖י
of the Korahite
Art | N‑proper‑ms
1121 [e]
wə·liḇ·nê
וְלִבְנֵ֥י
and among the sons
Conj‑w, Prep‑l | N‑mpc
  
 
.
 
 
 4847 [e]
mə·rā·rî.
מְרָרִֽי׃
of Merari
N‑proper‑ms
The Treasurers
  
 

 
 
 3881 [e]   20
wə·hal·wî·yim;   20
וְֽהַלְוִיִּ֑ם   20
And the of Levites   20
Conj‑w, Art | N‑proper‑mp   20
281 [e]
’ă·ḥî·yāh,
אֲחִיָּ֗ה
Ahijah [was]
N‑proper‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
214 [e]
’ō·wṣ·rō·wṯ
אֽוֹצְרוֹת֙
the treasuries
N‑mpc
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֣ית
of the house
N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָאֱלֹהִ֔ים
of God
Art | N‑mp
214 [e]
ū·lə·’ō·ṣə·rō·wṯ
וּלְאֹֽצְר֖וֹת
and over the treasuries
Conj‑w, Prep‑l | N‑mpc
  
 
.
 
 
 6944 [e]
haq·qo·ḏā·šîm.
הַקֳּדָשִֽׁים׃
of the dedicated things
Art | N‑mp
1121 [e]   21
bə·nê   21
בְּנֵ֣י   21
The sons   21
N‑mpc   21
  
 

 
 
 3936 [e]
la‘·dān
לַ֠עְדָּן
of Laadan
N‑proper‑ms
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֨י
the descendants
N‑mpc
1649 [e]
hag·gê·rə·šun·nî
הַגֵּרְשֻׁנִּ֜י
of the Gershonite
Art | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 3936 [e]
lə·la‘·dān,
לְלַעְדָּ֗ן
of Laadan
Prep‑l | N‑proper‑ms
7218 [e]
rā·šê
רָאשֵׁ֧י
heads
N‑mpc
  
 

 
 
 1 [e]
hā·’ā·ḇō·wṯ
הָאָב֛וֹת
of their fathers' [houses]
Art | N‑mp
3936 [e]
lə·la‘·dān
לְלַעְדָּ֥ן
of Laadan
Prep‑l | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1649 [e]
hag·gê·rə·šun·nî
הַגֵּרְשֻׁנִּ֖י
the Gershonite
Art | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 3172 [e]
yə·ḥî·’ê·lî.
יְחִיאֵלִֽי׃
Jehieli
N‑proper‑ms
1121 [e]   22
bə·nê   22
בְּנֵ֖י   22
The sons   22
N‑mpc   22
  
 

 
 
 3172 [e]
yə·ḥî·’ê·lî;
יְחִֽיאֵלִ֑י
of Jehieli [were]
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2241 [e]
zê·ṯām
זֵתָם֙
Zetham
N‑proper‑ms
3100 [e]
wə·yō·w·’êl
וְיוֹאֵ֣ל
and Joel
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 251 [e]
’ā·ḥîw,
אָחִ֔יו
his brother
N‑msc | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
214 [e]
’ō·ṣə·rō·wṯ
אֹצְר֖וֹת
the treasuries
N‑mpc
1004 [e]
bêṯ
בֵּ֥ית
of the house
N‑msc
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
of Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6020 [e]   23
la·‘am·rā·mî   23
לַֽעַמְרָמִי֙   23
Of the Amramite   23
Prep‑l, Art | N‑proper‑ms   23
  
 

 
 
 3325 [e]
lay·yiṣ·hā·rî,
לַיִּצְהָרִ֔י
the Izharite
Prep‑l, Art | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 2276 [e]
la·ḥeḇ·rō·w·nî
לַֽחֶבְרוֹנִ֖י
the Hebronite
Prep‑l, Art | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5817 [e]
lā·‘āz·zî·’ê·lî.
לָֽעָזִּיאֵלִֽי׃
and the Uzzielite
Prep‑l | N‑proper‑ms
7619 [e]   24
ū·šə·ḇu·’êl   24
וּשְׁבֻאֵל֙   24
and Shebuel   24
Conj‑w | N‑proper‑ms   24
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son
N‑msc
1647 [e]
gê·rə·šō·wm
גֵּרְשׁ֣וֹם
of Gershom
N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
the son of
N‑msc
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses
N‑proper‑ms
5057 [e]
nā·ḡîḏ
נָגִ֖יד
[was] overseer
N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
of
Prep
  
 
.
 
 
 214 [e]
hā·’ō·ṣā·rō·wṯ.
הָאֹצָרֽוֹת׃
the treasuries
Art | N‑mp
251 [e]   25
wə·’e·ḥāw   25
וְאֶחָ֖יו   25
And his brothers   25
Conj‑w | N‑mpc | 3ms   25
  
 

 
 
 461 [e]
le·’ĕ·lî·‘e·zer;
לֶֽאֱלִיעֶ֑זֶר
by Eliezer
Prep‑l | N‑proper‑ms
7345 [e]
rə·ḥaḇ·yā·hū
רְחַבְיָ֨הוּ
[were] Rehabiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֜וֹ
his son
N‑msc | 3ms
3470 [e]
wî·ša‘·yā·hū
וִֽישַׁעְיָ֤הוּ
Jeshaiah
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנוֹ֙
his son
N‑msc | 3ms
3141 [e]
wə·yō·rām
וְיֹרָ֣ם
and Joram
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
bə·nōw,
בְּנ֔וֹ
his son
N‑msc | 3ms
2147 [e]
wə·ziḵ·rî
וְזִכְרִ֥י
and Zichri
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1121 [e]
ḇə·nōw
בְנ֖וֹ
his son
N‑msc | 3ms
 
ū·šə·lō·mō·wṯ
[ושלמות]
Shelomoth
Conj‑w | N‑proper‑ms
8013 [e]
ū·šə·lō·mîṯ
(וּשְׁלֹמִ֥ית)
and Shelomith
Conj‑w | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 1121 [e]
bə·nōw.
בְּנֽוֹ׃
his son
N‑msc | 3ms
1931 [e]   26
   26
ה֧וּא   26
That [is]   26
Pro‑3ms   26
8013 [e]
šə·lō·mō·wṯ
שְׁלֹמ֣וֹת
Shelomoth
N‑proper‑ms
251 [e]
wə·’e·ḥāw,
וְאֶחָ֗יו
and his brothers [were]
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
5921 [e]
‘al
עַ֣ל
over
Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
214 [e]
’ō·ṣə·rō·wṯ
אֹצְר֤וֹת
the treasuries
N‑mpc
  
 

 
 
 6944 [e]
haq·qo·ḏā·šîm
הַקֳּדָשִׁים֙
of the dedicated things
Art | N‑mp
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
which
Pro‑r
  
 
.
 
 
 6942 [e]
hiq·dîš
הִקְדִּ֜ישׁ
had dedicated
V‑Hifil‑Perf‑3ms
1732 [e]
dā·wîḏ
דָּוִ֣יד
David
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4428 [e]
ham·me·leḵ,
הַמֶּ֗לֶךְ
King
Art | N‑ms
7218 [e]
wə·rā·šê
וְרָאשֵׁ֧י
and the heads
Conj‑w | N‑mpc
  
 

 
 
 1 [e]
hā·’ā·ḇō·wṯ
הָאָב֛וֹת
of fathers' [houses]
Art | N‑mp
8269 [e]
lə·śā·rê-
לְשָׂרֵֽי־
the captains over
Prep‑l | N‑mpc
505 [e]
hā·’ă·lā·p̄îm
הָאֲלָפִ֥ים
thousands
Art | Number‑mp
  
 

 
 
 3967 [e]
wə·ham·mê·’ō·wṯ
וְהַמֵּא֖וֹת
and hundreds
Conj‑w, Art | Number‑fp
8269 [e]
wə·śā·rê
וְשָׂרֵ֥י
and the captains
Conj‑w | N‑mpc
  
 

 
 
 6635 [e]
haṣ·ṣā·ḇā.
הַצָּבָֽא׃
of the army
Art | N‑cs
4480 [e]   27
min-   27
מִן־   27
Out of   27
Prep   27
4421 [e]
ham·mil·ḥā·mō·wṯ
הַמִּלְחָמ֥וֹת
[won in] battles
Art | N‑fp
4480 [e]
ū·min-
וּמִן־
and Some
Conj‑w | Prep
7998 [e]
haš·šā·lāl
הַשָּׁלָ֖ל
of the spoils
Art | N‑ms
6942 [e]
hiq·dî·šū;
הִקְדִּ֑ישׁוּ
they dedicated
V‑Hifil‑Perf‑3cp
2388 [e]
lə·ḥaz·zêq
לְחַזֵּ֖ק
to maintain
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
1004 [e]
lə·ḇêṯ
לְבֵ֥ית
the house
Prep‑l | N‑msc
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
of Yahweh
N‑proper‑ms
3605 [e]   28
wə·ḵōl   28
וְכֹ֨ל   28
And all   28
Conj‑w | N‑ms   28
  
 

 
 
 6942 [e]
ha·hiq·dîš
הַֽהִקְדִּ֜ישׁ
that had dedicated
Art | V‑Hifil‑Perf‑3ms
8050 [e]
šə·mū·’êl
שְׁמוּאֵ֤ל
Samuel
N‑proper‑ms
7200 [e]
hā·rō·’eh
הָרֹאֶה֙
the seer
Art | N‑ms
7586 [e]
wə·šā·’ūl
וְשָׁא֣וּל
and Saul
Conj‑w | N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 7027 [e]
qîš,
קִ֔ישׁ
of Kish
N‑proper‑ms
74 [e]
wə·’aḇ·nêr
וְאַבְנֵ֣ר
and Abner
Conj‑w | N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 5369 [e]
nêr,
נֵ֔ר
of Ner
N‑proper‑ms
3097 [e]
wə·yō·w·’āḇ
וְיוֹאָ֖ב
and Joab
Conj‑w | N‑proper‑ms
1121 [e]
ben-
בֶּן־
son
N‑msc
  
 

 
 
 6870 [e]
ṣə·rū·yāh;
צְרוּיָ֑ה
of Zeruiah
N‑proper‑ms
3605 [e]
kōl
כֹּ֚ל
every [thing] was
N‑ms
6942 [e]
ham·maq·dîš,
הַמַּקְדִּ֔ישׁ
dedicated
Art | V‑Hifil‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al
עַ֥ל
under
Prep
3027 [e]
yaḏ-
יַד־
the hand
N‑fsc
  
 

 
 
 8019 [e]
šə·lō·mîṯ
שְׁלֹמִ֖ית
of Shelomith
N‑proper‑fs
  
 
.
 
 
 251 [e]
wə·’e·ḥāw.
וְאֶחָֽיו׃
and his brothers
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
 

פ
 - 
Punc
Officers and Judges
  
 

 
 
 3325 [e]   29
lay·yiṣ·hā·rî   29
לַיִּצְהָרִ֞י   29
Of the Izharite   29
Prep‑l, Art | N‑proper‑ms   29
3663 [e]
kə·nan·yā·hū
כְּנַנְיָ֣הוּ
Chenaniah
N‑proper‑ms
1121 [e]
ū·ḇā·nāw,
וּבָנָ֗יו
and his sons
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
4399 [e]
lam·mə·lā·ḵāh
לַמְּלָאכָ֤ה
[performed] duties
Prep‑l, Art | N‑fs
2435 [e]
ha·ḥî·ṣō·w·nāh
הַחִֽיצוֹנָה֙
outside [Jerusalem]
Art | Adj‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
Israel
N‑proper‑ms
7860 [e]
lə·šō·ṭə·rîm
לְשֹׁטְרִ֖ים
as officials
Prep‑l | N‑mp
  
 
.
 
 
 8199 [e]
ū·lə·šō·p̄ə·ṭîm.
וּלְשֹׁפְטִֽים׃
and judges
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 2276 [e]   30
la·ḥeḇ·rō·w·nî   30
לַֽחֶבְרוֹנִ֡י   30
Of the Hebronite   30
Prep‑l, Art | N‑proper‑ms   30
2811 [e]
ḥă·šaḇ·yā·hū
חֲשַׁבְיָהוּ֩
Hashabiah
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 251 [e]
wə·’e·ḥāw
וְאֶחָ֨יו
and his brothers
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵי־
men
N‑mpc
  
 

 
 
 2428 [e]
ḥa·yil
חַ֜יִל
able
N‑ms
505 [e]
’e·lep̄
אֶ֣לֶף
a thousand
Number‑ms
7651 [e]
ū·šə·ḇa‘-
וּשְׁבַע־
and seven
Conj‑w | Number‑fsc
  
 

 
 
 3967 [e]
mê·’ō·wṯ,
מֵא֗וֹת
hundred
Number‑fp
5921 [e]
‘al
עַ֚ל
upon
Prep
6486 [e]
pə·qud·daṯ
פְּקֻדַּ֣ת
had the oversight
N‑fsc
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
5676 [e]
mê·‘ê·ḇer
מֵעֵ֥בֶר
on the side
Prep‑m | N‑ms
3383 [e]
lay·yar·dên
לַיַּרְדֵּ֖ן
of the Jordan
Prep‑l, Art | N‑proper‑fs
4628 [e]
ma‘·rā·ḇāh;
מַעְרָ֑בָה
west
N‑ms | 3fs
3605 [e]
lə·ḵōl
לְכֹל֙
for all
Prep‑l | N‑msc
4399 [e]
mə·le·ḵeṯ
מְלֶ֣אכֶת
the business
N‑fsc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
5656 [e]
wə·la·‘ă·ḇō·ḏaṯ
וְלַעֲבֹדַ֖ת
and in the service
Conj‑w, Prep‑l | N‑fsc
  
 
.
 
 
 4428 [e]
ham·me·leḵ.
הַמֶּֽלֶךְ׃
of the king
Art | N‑ms
2276 [e]   31
la·ḥeḇ·rō·w·nî   31
לַֽחֶבְרוֹנִי֙   31
Among the Hebronite   31
Prep‑l, Art | N‑proper‑ms   31
3404 [e]
yə·rî·yāh
יְרִיָּ֣ה
Jerijah [was]
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7218 [e]
hā·rōš,
הָרֹ֔אשׁ
the head
Art | N‑ms
  
 

 
 
 2276 [e]
la·ḥeḇ·rō·w·nî
לַֽחֶבְרוֹנִ֥י
of the Hebronite
Prep‑l, Art | N‑proper‑ms
8435 [e]
lə·ṯō·lə·ḏō·ṯāw
לְתֹלְדֹתָ֖יו
according to his genealogy
Prep‑l | N‑fpc | 3ms
  
 
.
 
 
 1 [e]
lə·’ā·ḇō·wṯ;
לְאָב֑וֹת
of the fathers
Prep‑l | N‑mp
8141 [e]
biš·naṯ
בִּשְׁנַ֨ת
In year
Prep‑b | N‑fsc
705 [e]
hā·’ar·bā·‘îm
הָֽאַרְבָּעִ֜ים
of the forty
Art | Number‑cp
4438 [e]
lə·mal·ḵūṯ
לְמַלְכ֤וּת
reign
Prep‑l | N‑fsc
1732 [e]
dā·wîḏ
דָּוִיד֙
of David
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1875 [e]
niḏ·rā·šū,
נִדְרָ֔שׁוּ
they were sought
V‑Nifal‑Perf‑3cp
4672 [e]
way·yim·mā·ṣê
וַיִּמָּצֵ֥א
and there were found
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3ms
 
ḇā·hem
בָהֶ֛ם
among them
Prep | 3mp
1368 [e]
gib·bō·w·rê
גִּבּ֥וֹרֵי
men
Adj‑mpc
2428 [e]
ḥa·yil
חַ֖יִל
capable
N‑ms
3270 [e]
bə·ya‘·zêr
בְּיַעְזֵ֥יר
at Jazer
Prep‑b | N‑proper‑fs
  
 
.
 
 
 1568 [e]
gil·‘āḏ.
גִּלְעָֽד׃
of Gilead
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 251 [e]   32
wə·’e·ḥāw   32
וְאֶחָ֣יו   32
And his brothers [were]   32
Conj‑w | N‑mpc | 3ms   32
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵי־
men
N‑mpc
  
 

 
 
 2428 [e]
ḥa·yil,
חַ֗יִל
able
N‑ms
505 [e]
’al·pa·yim
אַלְפַּ֛יִם
two thousand
Number‑md
7651 [e]
ū·šə·ḇa‘
וּשְׁבַ֥ע
and seven
Conj‑w | Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֖וֹת
hundred
Number‑fp
7218 [e]
rā·šê
רָאשֵׁ֣י
heads
N‑mpc
  
 

 
 
 1 [e]
hā·’ā·ḇō·wṯ;
הָאָב֑וֹת
of fathers' [houses]
Art | N‑mp
6485 [e]
way·yap̄·qî·ḏêm
וַיַּפְקִידֵ֞ם
and whom made officials
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms | 3mp
1732 [e]
dā·wîḏ
דָּוִ֣יד
David
N‑proper‑ms
4428 [e]
ham·me·leḵ,
הַמֶּ֗לֶךְ
King
Art | N‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 7206 [e]
hā·r·’ū·ḇê·nî
הָראוּבֵנִ֤י
the Reubenite
Art | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 1425 [e]
wə·hag·gā·ḏî
וְהַגָּדִי֙
and the Gadites
Conj‑w, Art | N‑proper‑ms
2677 [e]
wa·ḥă·ṣî
וַחֲצִי֙
and
Conj‑w | N‑msc
7626 [e]
šê·ḇeṭ
שֵׁ֣בֶט
the half-tribe
N‑msc
  
 

 
 
 4520 [e]
ham·naš·šî,
הַֽמְנַשִּׁ֔י
of Manasseh
Art | N‑proper‑ms
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
for every
Prep‑l | N‑msc
1697 [e]
də·ḇar
דְּבַ֥ר
matter [pertaining to]
N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִ֖ים
God
Art | N‑mp
1697 [e]
ū·ḏə·ḇar
וּדְבַ֥ר
and the affairs
Conj‑w | N‑msc
  
 
.
 
 
 4428 [e]
ham·me·leḵ.
הַמֶּֽלֶךְ׃
of the king
Art | N‑ms
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
1 Chronicles 25
Top of Page
Top of Page