454. אֶלְיְהוֹעֵינַי (Elyhow'eynay)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 454. אֶלְיְהוֹעֵינַי (Elyhow'eynay) — 9 Occurrences

1 Chronicles 3:23
HEB: וּבֶן־ נְעַרְיָ֗ה אֶלְיוֹעֵינַ֧י וְחִזְקִיָּ֛ה וְעַזְרִיקָ֖ם
NAS: of Neariah [were] Elioenai, Hizkiah
KJV: of Neariah; Elioenai, and Hezekiah,
INT: the sons of Neariah Elioenai Hizkiah and Azrikam

1 Chronicles 3:24
HEB: וּבְנֵ֣י אֶלְיוֹעֵינַ֗י [הֹדַיְוָהוּ כ]
NAS: The sons of Elioenai [were] Hodaviah,
KJV: And the sons of Elioenai [were], Hodaiah,
INT: the sons of Elioenai Hodevah Eliashib

1 Chronicles 4:36
HEB: וְאֶלְיוֹעֵינַ֡י וְֽיַעֲקֹ֡בָה וִ֠ישׁוֹחָיָה
NAS: and Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah,
KJV: And Elioenai, and Jaakobah,
INT: and Elioenai Jaakobah Jeshohaiah

1 Chronicles 7:8
HEB: וְיוֹעָ֡שׁ וֶ֠אֱלִיעֶזֶר וְאֶלְיוֹעֵינַ֤י וְעָמְרִי֙ וִירֵמ֣וֹת
NAS: Eliezer, Elioenai, Omri,
KJV: and Eliezer, and Elioenai, and Omri,
INT: Joash Eliezer Elioenai Omri Jeremoth

1 Chronicles 26:3
HEB: יְהוֹחָנָ֣ן הַשִּׁשִּׁ֔י אֶלְיְהוֹעֵינַ֖י הַשְּׁבִיעִֽי׃
NAS: the sixth, Eliehoenai the seventh.
KJV: the sixth, Elioenai the seventh.
INT: Johanan the sixth Eliehoenai the seventh

Ezra 8:4
HEB: פַּחַ֣ת מוֹאָ֔ב אֶלְיְהֽוֹעֵינַ֖י בֶּן־ זְרַֽחְיָ֑ה
NAS: of Pahath-moab, Eliehoenai the son
KJV: of Pahathmoab; Elihoenai the son
INT: of the sons of Pahathmoab Elihoenai the son of Zerahiah

Ezra 10:22
HEB: וּמִבְּנֵ֖י פַּשְׁח֑וּר אֶלְיוֹעֵינַ֤י מַֽעֲשֵׂיָה֙ יִשְׁמָעֵ֣אל
NAS: of Pashhur: Elioenai, Maaseiah,
KJV: of Pashur; Elioenai, Maaseiah,
INT: the sons of Pashhur Elioenai Maaseiah Ishmael

Ezra 10:27
HEB: וּמִבְּנֵ֖י זַתּ֑וּא אֶלְיוֹעֵנַ֤י אֶלְיָשִׁיב֙ מַתַּנְיָ֣ה
NAS: of Zattu: Elioenai, Eliashib,
KJV: of Zattu; Elioenai, Eliashib,
INT: the sons of Zattu Elioenai Eliashib Mattaniah

Nehemiah 12:41
HEB: מִ֠נְיָמִין מִיכָיָ֧ה אֶלְיוֹעֵינַ֛י זְכַרְיָ֥ה חֲנַנְיָ֖ה
NAS: Micaiah, Elioenai, Zechariah
KJV: Michaiah, Elioenai, Zechariah,
INT: Miniamin Micaiah Elioenai Zechariah and Hananiah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page