1 Chronicles 7:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבְנֵ֣י
ū-ḇə-nê
And the sonsConj-w | N-mpc
1071 [e]בֶ֗כֶר
ḇe-ḵer,
of BecherN-proper-ms
2160 [e]זְמִירָ֡ה
zə-mî-rāh
[were] ZemirahN-proper-ms
3135 [e]וְיוֹעָ֡שׁ
wə-yō-w-‘āš
and JoashConj-w | N-proper-ms
461 [e]וֶ֠אֱלִיעֶזֶר
we-’ĕ-lî-‘e-zer
and EliezerConj-w | N-proper-ms
454 [e]וְאֶלְיוֹעֵינַ֤י
wə-’el-yō-w-‘ê-nay
and ElioenaiConj-w | N-proper-ms
6018 [e]וְעָמְרִי֙
wə-‘ā-mə-rî
and OmriConj-w | N-proper-ms
3406 [e]וִירֵמ֣וֹת
wî-rê-mō-wṯ
JeremothConj-w | N-proper-ms
29 [e]וַאֲבִיָּ֔ה
wa-’ă-ḇî-yāh,
and AbijahConj-w | N-proper-ms
6068 [e]וַעֲנָת֖וֹת
wa-‘ă-nā-ṯō-wṯ
and AnathothConj-w | N-proper-ms
5964 [e]וְעָלָ֑מֶת
wə-‘ā-lā-meṯ;
and AlemethConj-w | N-proper-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
AllN-msc
428 [e]אֵ֖לֶּה
’êl-leh
these [are]Pro-cp
1121 [e]בְּנֵי־
bə-nê-
the sonsN-mpc
1071 [e]בָֽכֶר׃
ḇā-ḵer.
of BecherN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 7:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י בֶ֗כֶר זְמִירָ֡ה וְיֹועָ֡שׁ וֶ֠אֱלִיעֶזֶר וְאֶלְיֹועֵינַ֤י וְעָמְרִי֙ וִירֵמֹ֣ות וַאֲבִיָּ֔ה וַעֲנָתֹ֖ות וְעָלָ֑מֶת כָּל־אֵ֖לֶּה בְּנֵי־בָֽכֶר׃

דברי הימים א 7:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל־אלה בני־בכר׃

דברי הימים א 7:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל־אלה בני־בכר׃

דברי הימים א 7:8 Hebrew Bible
ובני בכר זמירה ויועש ואליעזר ואליועיני ועמרי וירמות ואביה וענתות ועלמת כל אלה בני בכר׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Becher were Zemirah, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremoth, Abijah, Anathoth and Alemeth. All these were the sons of Becher.

King James Bible
And the sons of Becher; Zemira, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abiah, and Anathoth, and Alameth. All these are the sons of Becher.

Holman Christian Standard Bible
Becher's sons: Zemirah, Joash, Eliezer, Elioenai, Omri, Jeremoth, Abijah, Anathoth, and Alemeth; all these were Becher's sons.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 7:81 Chronicles 7:8 NIV1 Chronicles 7:8 NLT1 Chronicles 7:8 ESV1 Chronicles 7:8 NASB1 Chronicles 7:8 KJV1 Chronicles 7:8 Bible Apps1 Chronicles 7:8 Biblia Paralela1 Chronicles 7:8 Chinese Bible1 Chronicles 7:8 French Bible1 Chronicles 7:8 German BibleBible Hub
1 Chronicles 7:7
Top of Page
Top of Page