1 Chronicles 4:36
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
454 [e]וְאֶלְיוֹעֵינַ֡י
wə-’el-yō-w-‘ê-nay
and ElioenaiConj-w | N-proper-ms
3291 [e]וְֽיַעֲקֹ֡בָה
wə-ya-‘ă-qō-ḇāh
and JaakobahConj-w | N-proper-ms
3439 [e]וִ֠ישׁוֹחָיָה
wî-šō-w-ḥā-yāh
JeshohaiahConj-w | N-proper-ms
6222 [e]וַעֲשָׂיָ֧ה
wa-‘ă-śā-yāh
and AsaiahConj-w | N-proper-ms
5717 [e]וַעֲדִיאֵ֛ל
wa-‘ă-ḏî-’êl
and AdielConj-w | N-proper-ms
3450 [e]וִישִׂימִאֵ֖ל
wî-śî-mi-’êl
JesimielConj-w | N-proper-ms
1141 [e]וּבְנָיָֽה׃
ū-ḇə-nā-yāh.
and BenaiahConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 4:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶלְיֹועֵינַ֡י וְֽיַעֲקֹ֡בָה וִ֠ישֹׁוחָיָה וַעֲשָׂיָ֧ה וַעֲדִיאֵ֛ל וִישִׂימִאֵ֖ל וּבְנָיָֽה׃

דברי הימים א 4:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה׃

דברי הימים א 4:36 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה׃

דברי הימים א 4:36 Hebrew Bible
ואליועיני ויעקבה וישוחיה ועשיה ועדיאל וישימאל ובניה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah,

King James Bible
And Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,

Holman Christian Standard Bible
Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, Benaiah,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Chronicles 4:361 Chronicles 4:36 NIV1 Chronicles 4:36 NLT1 Chronicles 4:36 ESV1 Chronicles 4:36 NASB1 Chronicles 4:36 KJV1 Chronicles 4:36 Bible Apps1 Chronicles 4:36 Biblia Paralela1 Chronicles 4:36 Chinese Bible1 Chronicles 4:36 French Bible1 Chronicles 4:36 German BibleBible Hub
1 Chronicles 4:35
Top of Page
Top of Page