wə·’ê·lî·yāh
Englishman's Concordance
wə·’ê·lî·yāh — 3 Occurrences

1 Chronicles 8:27
HEB: וְיַעֲרֶשְׁיָ֧ה וְאֵלִיָּ֛ה וְזִכְרִ֖י בְּנֵ֥י
NAS: Jaareshiah, Elijah and Zichri
KJV: And Jaresiah, and Eliah, and Zichri,
INT: Jaareshiah Elijah and Zichri the sons

Ezra 10:21
HEB: חָרִ֑ם מַעֲשֵׂיָ֤ה וְאֵֽלִיָּה֙ וּֽשְׁמַֽעְיָ֔ה וִיחִיאֵ֖ל
NAS: Maaseiah, Elijah, Shemaiah,
KJV: Maaseiah, and Elijah, and Shemaiah,
INT: of Harim Maaseiah Elijah Shemaiah Jehiel

Ezra 10:26
HEB: וְעַבְדִּ֔י וִירֵמ֖וֹת וְאֵלִיָּֽה׃ ס
NAS: Abdi, Jeremoth and Elijah;
KJV: and Abdi, and Jeremoth, and Eliah.
INT: Abdi Jeremoth and Elijah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page