Ezra 10:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּמִבְּנֵ֖י
ū-mib-bə-nê
And of the sonsConj-w, Prep-m | N-mpc
2766 [e]חָרִ֑ם
ḥā-rim;
of HarimN-proper-ms
4641 [e]מַעֲשֵׂיָ֤ה
ma-‘ă-śê-yāh
MaaseiahN-proper-ms
452 [e]וְאֵֽלִיָּה֙
wə-’ê-lî-yāh
and ElijahConj-w | N-proper-ms
8098 [e]וּֽשְׁמַֽעְיָ֔ה
ū-šə-ma‘-yāh,
and ShemaiahConj-w | N-proper-ms
3171 [e]וִיחִיאֵ֖ל
wî-ḥî-’êl
JehielConj-w | N-proper-ms
5818 [e]וְעֻזִיָּֽה׃
wə-‘u-zî-yāh.
and UzziahConj-w | N-proper-ms

Hebrew Texts
עזרא 10:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִבְּנֵ֖י חָרִ֑ם מַעֲשֵׂיָ֤ה וְאֵֽלִיָּה֙ וּֽשְׁמַֽעְיָ֔ה וִיחִיאֵ֖ל וְעֻזִיָּֽה׃

עזרא 10:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה׃

עזרא 10:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה׃

עזרא 10:21 Hebrew Bible
ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and of the sons of Harim: Maaseiah, Elijah, Shemaiah, Jehiel and Uzziah;

King James Bible
And of the sons of Harim; Maaseiah, and Elijah, and Shemaiah, and Jehiel, and Uzziah.

Holman Christian Standard Bible
Maaseiah, Elijah, Shemaiah, Jehiel, and Uzziah from Harim's descendants;
Treasury of Scripture Knowledge

Harim

Ezra 2:39 The children of Harim, a thousand and seventeen.

1 Chronicles 24:8 The third to Harim, the fourth to Seorim,

Nehemiah 7:42 The children of Harim, a thousand and seventeen.

Links
Ezra 10:21Ezra 10:21 NIVEzra 10:21 NLTEzra 10:21 ESVEzra 10:21 NASBEzra 10:21 KJVEzra 10:21 Bible AppsEzra 10:21 Biblia ParalelaEzra 10:21 Chinese BibleEzra 10:21 French BibleEzra 10:21 German BibleBible Hub
Ezra 10:20
Top of Page
Top of Page