1 Chronicles 3:23
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]וּבֶן־
ū-ḇen-
And the sonsConj-w | N-msc
5294 [e]נְעַרְיָ֗ה
nə-‘ar-yāh,
of NeariahN-proper-ms
454 [e]אֶלְיוֹעֵינַ֧י
’el-yō-w-‘ê-nay
[were] ElioenaiN-proper-ms
2396 [e]וְחִזְקִיָּ֛ה
wə-ḥiz-qî-yāh
and HezekiahConj-w | N-proper-ms
5840 [e]וְעַזְרִיקָ֖ם
wə-‘az-rî-qām
and AzrikamConj-w | N-proper-ms
7969 [e]שְׁלֹשָֽׁה׃
šə-lō-šāh.
three [in all]Number-ms

Hebrew Texts
דברי הימים א 3:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבֶן־נְעַרְיָ֗ה אֶלְיֹועֵינַ֧י וְחִזְקִיָּ֛ה וְעַזְרִיקָ֖ם שְׁלֹשָֽׁה׃

דברי הימים א 3:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובן־נעריה אליועיני וחזקיה ועזריקם שלשה׃

דברי הימים א 3:23 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובן־נעריה אליועיני וחזקיה ועזריקם שלשה׃

דברי הימים א 3:23 Hebrew Bible
ובן נעריה אליועיני וחזקיה ועזריקם שלשה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The sons of Neariah were Elioenai, Hizkiah and Azrikam, three.

King James Bible
And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.

Holman Christian Standard Bible
Neariah's sons: Elioenai, Hizkiah, and Azrikam--three.
Treasury of Scripture Knowledge

Hezekiah. or, Hiskijahu.

1 Chronicles 3:23 And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.

Links
1 Chronicles 3:231 Chronicles 3:23 NIV1 Chronicles 3:23 NLT1 Chronicles 3:23 ESV1 Chronicles 3:23 NASB1 Chronicles 3:23 KJV1 Chronicles 3:23 Bible Apps1 Chronicles 3:23 Biblia Paralela1 Chronicles 3:23 Chinese Bible1 Chronicles 3:23 French Bible1 Chronicles 3:23 German BibleBible Hub
1 Chronicles 3:22
Top of Page
Top of Page