2069. זְבַדְיָה (Zebadyah or Zebadyahu)
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew: 2069. זְבַדְיָה (Zebadyah or Zebadyahu) — 9 Occurrences

1 Chronicles 8:15
HEB: וּזְבַדְיָ֥ה וַעֲרָ֖ד וָעָֽדֶר׃
NAS: Zebadiah, Arad, Eder,
KJV: And Zebadiah, and Arad, and Ader,
INT: Zebadiah Arad Eder

1 Chronicles 8:17
HEB: וּזְבַדְיָ֥ה וּמְשֻׁלָּ֖ם וְחִזְקִ֥י
NAS: Zebadiah, Meshullam, Hizki,
KJV: And Zebadiah, and Meshullam,
INT: Zebadiah Meshullam Hizki

1 Chronicles 12:8
HEB: וְיוֹעֵאלָ֧ה וּזְבַדְיָ֛ה בְּנֵ֥י יְרֹחָ֖ם
INT: Joelah Zebadiah afflicted Jeroham

1 Chronicles 26:2
HEB: יְדִֽיעֲאֵ֣ל הַשֵּׁנִ֔י זְבַדְיָ֙הוּ֙ הַשְּׁלִישִׁ֔י יַתְנִיאֵ֖ל
NAS: the second, Zebadiah the third,
KJV: the second, Zebadiah the third,
INT: Jediael the second Zebadiah the third Jathniel

1 Chronicles 27:7
HEB: אֲחִ֣י יוֹאָ֔ב וּזְבַדְיָ֥ה בְנ֖וֹ אַחֲרָ֑יו
NAS: of Joab, and Zebadiah his son
KJV: of Joab, and Zebadiah his son
INT: the brother of Joab and Zebadiah his son after

2 Chronicles 17:8
HEB: שְֽׁמַֽעְיָ֡הוּ וּנְתַנְיָ֡הוּ וּזְבַדְיָ֡הוּ וַעֲשָׂהאֵ֡ל [וּשְׁמִרִימֹות
NAS: Nethaniah, Zebadiah, Asahel,
KJV: and Nethaniah, and Zebadiah, and Asahel,
INT: Shemaiah Nethaniah Zebadiah Asahel Shemiramoth

2 Chronicles 19:11
HEB: דְּבַר־ יְהוָ֗ה וּזְבַדְיָ֨הוּ בֶן־ יִשְׁמָעֵ֜אל
NAS: to the LORD, and Zebadiah the son
KJV: of the LORD; and Zebadiah the son
INT: pertains to the LORD and Zebadiah the son of Ishmael

Ezra 8:8
HEB: וּמִבְּנֵ֣י שְׁפַטְיָ֔ה זְבַדְיָ֖ה בֶּן־ מִֽיכָאֵ֑ל
NAS: of Shephatiah, Zebadiah the son
KJV: of Shephatiah; Zebadiah the son
INT: the sons of Shephatiah Zebadiah the son of Michael

Ezra 10:20
HEB: אִמֵּ֔ר חֲנָ֖נִי וּזְבַדְיָֽה׃ ס
NAS: [there were] Hanani and Zebadiah;
KJV: of Immer; Hanani, and Zebadiah.
INT: of Immer Hanani and Zebadiah

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page