Zsoltárok 147
Hungarian: Karoli
1Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkrõl énekelni jó; hiszen õt dicsérni gyönyörûséges és illendõ dolog!

2Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyûjti Izráelnek elûzötteit;

3Meggyógyítja a megtört szívûeket, és bekötözi sebeiket.

4Elrendeli a csillagok számát, és mindnyájokat nevérõl nevezi.

5Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcseségének nincsen határa.

6Megtartja az Úr a nyomorultakat; a gonoszokat földig megalázza.

7Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek!

8A ki beborítja az eget felhõvel, esõt készít a föld számára, [és] füvet sarjaszt a hegyeken;

9A ki megadja táplálékát a baromnak, a holló-fiaknak, a melyek kárognak.

10Nem paripák erejében telik kedve, nem is a férfi lábszáraiban gyönyörködik;

11Az õt félõkben gyönyörködik az Úr, a kik kegyelmében reménykednek.

12Dicsõitsd Jeruzsálem az Urat! Dicsérd, oh Sion, a te Istenedet!

13Mert erõsekké teszi kapuid zárait, [s] megáldja benned a te fiaidat.

14Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával.

15Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az õ rendelete!

16Olyan havat ád, mint a gyapjú, [és] szórja a deret, mint a port.

17Darabokban szórja le jegét: ki állhatna meg az õ fagya elõtt?

18Kibocsátja szavát s szétolvasztja õket; megindítja szelét s vizek folydogálnak.

19Közli igéit Jákóbbal, törvényeit s végzéseit Izráellel.

20Nem tesz így egyetlen néppel sem; végzéseit sem tudatja velök. Dicsérjétek az Urat!Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 146
Top of Page
Top of Page