Zsoltárok 146
Hungarian: Karoli
1Dicsérjétek az Urat! Dicsérd én lelkem az Urat!

2Dicsérem az Urat, a míg élek; éneklek az én Istenemnek, a míg vagyok.

3Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet!

4Kimegyen a lelke; visszatér földébe, [és] aznapon elvesznek az õ tervei.

5Boldog, a kinek segítsége a Jákób Istene, és reménysége van az Úrban, az õ Istenében;

6A ki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, a mi bennök van. A ki megtartja a hûségét örökké;

7Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ád az éhezõknek. Az Úr megszabadítja az elfogottakat.

8Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a meggörnyedteket; szereti az Úr az igazakat.

9Megoltalmazza az Úr a jövevényeket; árvát és özvegyet megtart, és a gonoszok útját elfordítja.

10Uralkodni fog az Úr örökké, a te Istened, oh Sion, nemzedékrõl nemzedékre! Dicsérjétek az Urat!Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 145
Top of Page
Top of Page