Zsoltárok 103
Hungarian: Karoli
1A Dávidé.

2Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.

3A ki megbocsátja minden bûnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

4A ki megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

5A ki jóval tölti be a te ékességedet, [és] megújul a te ifjúságod, mint a sasé.

6Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal.

7Megismertette az õ útait Mózessel; Izráel fiaival az õ cselekedeteit.

8Könyörülõ és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmû.

9Nem feddõdik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké.

10Nem bûneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint.

11Mert a milyen magas az ég a földtõl, olyan nagy az õ kegyelme az õt félõk iránt.

12A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tõlünk a mi vétkeinket.

13A milyen könyörülõ az atya a fiakhoz, olyan könyörülõ az Úr az õt félõk iránt.

14Mert õ tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

15Az embernek napjai olyanok, mint a fû, úgy virágzik, mint a mezõnek virága.

16Hogyha általmegy rajta a szél, nincsen többé, és az õ helye sem ismeri azt többé.

17De az Úr kegyelme öröktõl fogva való és örökkévaló az õt félõkön, és az õ igazsága a fiaknak fiain;

18Azokon, a kik megtartják az õ szövetségét és megemlékeznek az õ parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék.

19Az Úr a mennyekbe helyheztette az õ székét és az õ uralkodása mindenre kihat.

20Áldjátok az Urat õ angyalai, ti hatalmas erejûek, a kik teljesítitek az õ rendeletét, hallgatván az õ rendeletének szavára.

21Áldjátok az Urat minden õ serege: õ szolgái, akaratának teljesítõi!

22Áldjátok az Urat minden õ teremtményei, az õ uralkodásának minden helyén! Áldjad én lelkem az Urat!Hungarian: Karoli

Bible Hub

Psalm 102
Top of Page
Top of Page