κατοικεῖ
Englishman's Concordance
κατοικεῖ (katoikei) — 7 Occurrences

Matthew 12:45 V-PIA-3S
GRK: καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ
NAS: and they go in and live there;
KJV: and they enter in and dwell there: and
INT: and having entered in they dwell there and

Luke 11:26 V-PIA-3S
GRK: καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ καὶ
NAS: and they go in and live there;
KJV: they enter in, and dwell there:
INT: and having entered they dwell there and

Acts 7:48 V-PIA-3S
GRK: ἐν χειροποιήτοις κατοικεῖ καθὼς ὁ
NAS: the Most High does not dwell in [houses] made by [human] hands;
KJV: Howbeit the most High dwelleth not in
INT: in hand-made [houses] dwells as the

Acts 17:24 V-PIA-3S
GRK: χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ
NAS: and earth, does not dwell in temples
KJV: and earth, dwelleth not in
INT: hand-made temples dwells

Colossians 2:9 V-PIA-3S
GRK: ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ
NAS: of Deity dwells in bodily form,
KJV: in him dwelleth all the fulness
INT: in him dwells all the

2 Peter 3:13 V-PIA-3S
GRK: οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ
NAS: in which righteousness dwells.
KJV: earth, wherein dwelleth righteousness.
INT: which righteousness dwells

Revelation 2:13 V-PIA-3S
GRK: ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ
NAS: you, where Satan dwells.
KJV: where Satan dwelleth.
INT: Satan dwells

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page