κατοικεῖν
Englishman's Concordance
κατοικεῖν (katoikein) — 1 Occurrence

Acts 17:26 V-PNA
GRK: ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς
NAS: of mankind to live on all
KJV: nations of men for to dwell on all
INT: nation of men to dwell upon all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page